Breezand

Breezand, strand van de uiterst noordelijke punt van het eiland Walcheren, provincie Zeeland, gemeente Veere.

Breezand, Walcheren, Gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Van der Aa publiceerde in 1840 over Breezand:

Toen den Engelschen in het jaar 1809 eene landing in Zeeland ondernamen, zetteden zij, den 30 Julij, het eerst hier voet aan wal. De Fransche Generaal Osten, die in den Oranjepolder lag, zich met een goed deel van het garnizoen van Vlissingen versterkt ziende, trachtte hun te beletten, om verder door te dringen, waarop een vinnig geveht tusschen de Franschen en de Engelschen ontstond. Eindelijk echter moesten de eersten voor de overmagt der Engelschen wijken en met verlies van twee veldstukken terugtrekkken.

Breezand in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over de Engelse landing in de Encyclopedie van Zeeland, op Wikipedia en op de website van het Zeeuws Archief.


Grotere kaart bekijken