Engelse expeditie in 1809

Jacob Hendrik Schorer, burgemeester van Middelburg, bezoekt met zijn gezin Domburg op 28 juli 1809. Twee dagen later landen de Engelse troepen op Walcheren.

“Vrijdag laatst waren wij en familje met alle de kindren te Domburg, vrolijk en wel. Wij zagen op de duinen wel veel Engelsche schepen, tot 16 toe, maar hadden weynig gedagten, dat het getal binnen korten zoo aanmerkelijk zoude vermeerderd worden”, schrijft de Middelburgse burgemeester Jacob Hendrik Schorer op 28 juli 1809 aan zijn wethouder Jan Stavorinus.

landing engelse expeditie walcheren 1809

De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op. Britse troepen landen 30 juli 1809 op Walcheren en trekken door naar Veere, Middelburg en Vlissingen.

Van deze zogenoemde Engelse Expeditie op Walcheren en Zuid-Beveland zijn veel ooggetuigenverslagen overgeleverd. In brieven en dagboeken wordt er verslag over gedaan, zoals in de dagboeken van de Middelburgse burgemeester Schorer en wijnkoper Hendrik Brouwer uit Middelburg. De laatste manoeuvreerde zich in een lastige positie omdat hij met zijn koets midden tussen de van Veere naar Middelburg oprukkende Engelse troepen terecht kwam: “maar hoe was ik te moede toen mij de weg op het aandoen van Sandijk door opgaande troupen was gestopt.”

Vrijdag laatst waren wij en familje met alle de kindren te Domburg, vrolijk en wel. Wij zagen op de duinen wel veel Engelsche schepen, tot 16 toe, maar hadden weynig gedagten, dat het getal binnen korten zoo aanmerkelijk zoude vermeerderd worden.

— Jacob Hendrik Schorer