Zeeuws Archief steekt licht op in Antwerpen

Een echt bezoek aan het Felix archief, het archief van de stad Antwerpen, zat er natuurlijk niet in dit jaar. Maar archivaris Filip Boudrez was bereid en in staat om het ZA te bezoeken.

In een Corona-proof opstelling op de grote zolder van het van der Perre huis, deelde hij in juli dit jaar met het MT en de leden van het Team e-Depot van het ZA, zijn kennis en ervaring inzake inrichting en werkwijze digitale archieven.

Stadsarchief Antwerpen

Ook het stadsarchief Antwerpen kent een e-Depot, zij het niet onder die naam en technisch op een geheel andere leest geschoeid dan het Zeeuws e-Depot. Maar de uitdaging is dezelfde:  met archiefvormers – in dit geval de diensten en bedrijven van de stad Antwerpen – digitale informatie  op orde brengen en overbrengen naar een digitale bewaarplaats voor ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen. Samen zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheden om deze processen te versnellen. Want het vraagstuk is in Antwerpen niet anders dan bij ons in Zeeland: de ‘werkvoorraad’ bij zorgdragers is fors en groeit sneller dan hij wordt weggewerkt.

Heilige huisjes

Een brainstorm waarbij het omverwerpen van ‘heilige archief-huisjes’ zeker niet werd geschuwd, zoals moge blijken uit één van de sheets met resultaten:

Of we deze denkrichtingen daadwerkelijk zullen toepassen, is een beslissing die we met zorgdragers in de aansluittrajecten zullen nemen. Daarbij brengen we de consequenties voor vindbaarheid en beschikbaarheid in beeld.