Vrijwilligers Zeeuws Archief voeren gegevens uit achttiende-eeuwse rechtbankvonnissen in, 2019. Foto: A. van Waarden-Koets

Vrijwilligers Zeeuws Archief in het zonnetje

Aan het eind van een vreemd jaar, waarin alles heel anders ging dan in voorgaande jaren, bedanken we onze vrijwilligers voor hun zeer gewaardeerde inzet. Door al het werk dat ze verrichten kunnen onze databases worden gevuld met gegevens zodat onderzoekers die informatie online kunnen vinden. Wij zijn daar heel blij mee en waarderen jullie enthousiaste inzet, betrokkenheid en toewijding zeer, dank jullie wel!

Zonnetje

In deze donkere dagen voor Kerst zetten we onze vrijwilligers extra in het zonnetje. Dat hebben ze dik verdiend! De vrijwilligers werden thuis verrast met een mooi pakket. “Dank je wel, wat attent! Maar ik heb bijna niets gedaan dit jaar”, was de reactie van enkele vrijwilligers.
Begrijpelijk, gezien dit rare jaar, maar “niets gedaan” doet geen recht aan al het werk dat de vrijwilligers ondanks en zelfs dankzij corona hebben verzet.

Vrijwilligers Zeeuws Archief voeren gegevens uit achttiende-eeuwse rechtbankvonnissen in, 2019. Foto: A. van Waarden-Koets
Gegevens invoeren uit achttiende-eeuwse rechtbankvonnissen ten behoeve van Zeeuwen Gezocht.

Corona

Aan het begin van het jaar ging het allemaal als vanouds. Toen kwam corona. We hebben er allemaal mee te maken en we ondervinden er allemaal in meer of mindere mate hinder van.

De vrijwilligers die in het Zeeuws Archief werken konden, net als het personeel, vanaf medio maart 2020 niet meer in het archief terecht vanwege aangescherpte coronamaatregelen.

In september gingen enkele vrijwilligers weer aan de slag in het archief, maar dat was helaas van korte duur vanwege de herinrichting van het Vooronder (de vrijwilligersruimte naast de studiezaal) en wederom aangescherpte coronamaatregelen.

Een aantal vrijwilligers uit het Vooronder ging dit jaar thuis aan de slag met diverse werkzaamheden. Daardoor konden onder meer nieuwe transcripties worden toegevoegd aan een eerder, grotendeels afgerond project. Anderen kozen ervoor tijd door te brengen met bezigheden in en om het huis en veel te wandelen en fietsen.

Contact

Hoe houd je contact met elkaar tijdens de periode dat je niet in het archief terecht kunt?

Onderzoek doen in de studiezaal.

Vanuit het managementteam en de vrijwilligerscoördinatie werd voornamelijk contact gehouden via e-mails en soms ook per telefoon. Begeleiders van de diverse vrijwilligersgroepen onderhielden contacten met hun vrijwilligers via de telefoon, e-mail en WhatsApp.

Dat deden verschillende vrijwilligers onderling ook. Na de lock down zochten vrijwilligers en enkele medewerkers elkaar ook op om gezellig koffie te drinken en bij te praten en samen te wandelen en fietsen.

Er waren ook vrijwilligers die, als de studiezaal (beperkt) open was, aan de slag gingen met onderzoek in de archieven. Dat heeft inmiddels enkele mooie artikelen opgeleverd!

Doorgeefdossier

Eén van de vrijwilligers die in het Vooronder werkt, stelde voor om contact met elkaar te onderhouden via een ‘doorgeefdossier’. Dat werd een succes. Vrijwilligers en enkele medewerkers deelden hun gedachten en hielden elkaar op de hoogte van gebeurtenissen.

Er werden zelfs aparte ‘doorgeefdossiers’ aangemaakt om het leven in coronatijd te vatten in een haiku en om ervaringen en tips te delen over fietstochten. Want er werd wat afgefietst en ook gewandeld in dit coronajaar. Gelukkig was het vaak mooi weer!

Vrijwilligers Zeeuws Archief leiden leerlingen rond in het Zeeuws Archief ihkv het cultuurmenu PO, 2019. Foto A. van Waarden-Koets
In het kader van het cultuurmenu basisonderwijs krijgen leerlingen een archiefintroductie van vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn belangrijk in onze samenleving. Mensen die zich met hart en ziel belangeloos inzetten voor andere mensen en organisaties, we kunnen niet zonder hen.

Dat geldt ook voor de ruim zestig vrijwilligers van het Zeeuws Archief. Hun werkzaamheden zijn divers.

In het Vooronder voeren vrijwilligers gegevens uit archieven in ten behoeve van de personendatabase Zeeuwen Gezocht. Veel vrijwilligers zijn momenteel bezig met het invoeren van gegevens uit negentiende-eeuwse vonnissen. Anderen voeren gegevens in uit doop- trouw-, begraaf- en lidmatenadministratie van kerken en tolregisters. Publieksreacties op gegevens in Zeeuwen Gezocht worden gecontroleerd en zo nodig aangepast.

Andere vrijwilligers scannen en beschrijven afbeeldingen, helpen bij behoudswerkzaamheden in het restauratieatelier, zijn actief op het gebied van archiefeducatie, vervaardigen (nadere) toegangen op archieven en maken transcripties van oude handschriften, onder meer via de transcriptietool in Archieven.nl, waarmee transcripties aan scans van archiefstukken worden gekoppeld, en voor de Zeeuwse teksten op de online oefentool voor paleografie Wat staat daer?.

Genealogisch Centrum in studiezaal Zeeuws Archief, 2019. Foto A. van Waarden-Koets
Ruimte Genealogisch Centrum Zeeland in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

De vrijwilligers van het Genealogisch Centrum Zeeland beheren genealogische collecties en maken ze digitaal toegankelijk. Ook deze gegevens worden opgenomen in Zeeuwen Gezocht. De vrijwilligers van het Genealogisch Centrum werken deels thuis en deels in het Vooronder en zijn normaal gesproken op dinsdag en donderdag aanwezig in de studiezaal om bezoekers te helpen met familieonderzoek. Tijdens de beperkte openstelling vanwege de coronamaatregelen is dat op woensdag en donderdag.

De vrijwilligers van de Werkgroep Paleografie in Zeeland maken transcripties voor publicaties en projecten. Veel van hun transcripties worden in de transcriptietool in Archieven.nl gekoppeld aan scans van archiefstukken en zij publiceren hun transcripties ook in een eigen database. Zij werken veelal thuis en komen geregeld samen in het Zeeuws Archief.

Vrijwilligers Zeeuws Archief maken transcripties van oude handschriften voor de transcriptietool in Archieven.nl. Prt.sc AWK
Vrijwilligers maken transcripties van oude handschriften via de transcriptietool in Archieven.nl.

Thuiswerken

Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers die thuis werken aan het beschrijven van beeldmateriaal, nader toegankelijk maken van archieven en (beeld)collecties en het vervaardigen van vertalingen en transcripties.

Regelmatig biedt het Zeeuws Archief projecten aan via het platform Vele Handen. Een nieuw Zeeuws project is in voorbereiding. Vele handen uit de hele wereld werken dan aan het invoeren van gegevens uit onder meer bevolkingsregisters en ook deze gegevens worden vervolgens weer toegankelijk gemaakt voor het publiek via Zeeuwen Gezocht.

Kortom, een rijk gevarieerde schakering van werkzaamheden waaraan vrijwilligers met veel enthousiasme en toewijding meewerken!

Vrijwilligers Zeeuws Archief scannen en beschrijven afbeeldingen ten behoeve van de beeldbank, 2019. Foto: A. van Waarden-Koets
Scannen en beschrijven van afbeeldingen ten behoeve van de beeldbank van het Zeeuws Archief.

Blij en verdrietig

Het Zeeuws Archief is blij met de inzet van de vrijwilligers. Sommigen werken al vanaf het begin (2000) bij het Zeeuws Archief en sommigen zelfs al daarvoor, bij een van de drie fusiepartners Rijksarchief in Zeeland en de gemeentearchieven Middelburg en Veere.

Helaas hebben we in november afscheid moeten nemen van Jan Rinkema, die al bijna veertig jaar bij het archief betrokken was. Hij overleed geheel onverwacht. Jan was graag gezien, altijd in voor een praatje.

Wij herinneren hem als een enthousiaste, betrokken vrijwilliger. Met zijn werk leverde hij een belangrijke bijdrage aan de personendatabase Zeeuwen Gezocht, waarvoor we hem erkentelijk zijn. Op onze Facebookpagina plaatsten we een In Memoriam voor Jan.

Vrijwilligersdag

Vandaag is het 7 december, Nationale Vrijwilligersdag. Met dit artikel zetten we onze vrijwilligers extra in het zonnetje en bedanken we hen voor al het werk dat ze doen en hebben gedaan. Daarmee leveren ze een waardevolle bijdrage aan de verschillende databases, zoals Zeeuwen Gezocht, de beeldbank en Archieven.nl.

Dank jullie wel, lieve mensen, voor jullie enthousiaste inzet, betrokkenheid en toewijding!

We hopen van harte dat er snel betere tijden aanbreken en we jullie weer in het archief mogen verwelkomen!