Een warm dank je wel! voor de vrijwilligers van het Zeeuws Archief

“Waardering en een warm dank je wel voor de vrijwilligers van het Zeeuws Archief!” Directeur-bestuurder Welzijn Middelburg, Aschwin van den Abeele en Janneke Nijssen-Heesakkers, Consulent Steunpunt Vrijwilligerswerk Samen Vrijwillig, brachten 7 december 2018 een waarderingsbezoek aan de vrijwilligers van het Zeeuws Archief.

Zo’n twintig vrijwilligers en enkele medewerkers van het Zeeuws Archief die verschillende groepen vrijwilligers begeleiden, kwamen op Nationale Vrijwilligersdag samen in het Archiefcafé voor een gezellige middag.

Vrijwilligers zijn belangrijk in onze samenleving. Mensen die zich met hart en ziel belangeloos inzetten voor andere mensen en organisaties, we kunnen niet zonder hen.

Dat geldt ook voor de ruim zestig vrijwilligers die in het Zeeuws Archief werken. Via de computer voeren ze gegevens uit archieven in ten behoeve van de personendatabase Zeeuwen Gezocht, ze scannen en beschrijven afbeeldingen, helpen bij behoudswerkzaamheden in het restauratieatelier, zijn actief op het gebied van archiefeducatie, vervaardigen (nadere) toegangen op archieven en maken transcripties van oude handschriften. Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers die thuis werken en gegevens uit bevolkingsregisters invoeren via het platform Vele Handen.

Het Zeeuws Archief is blij met de inzet van de vrijwilligers. Sommigen werken al vanaf het begin (2000) bij het Zeeuws Archief en soms zelfs al daarvoor, bij een van de drie fusiepartners Rijksarchief in Zeeland en de gemeentearchieven Middelburg en Veere.

Gedicht ter gelegenheid van de Nationale Vrijwilligersdag 2018, gemaakt door Zeeuws Archief-vrijwilliger Gerard Uijt de Haag voor de medewerkers van Welzijn Middelburg. Foto: Zeeuws Archief – Anneke van Waarden-Koets.

Onder het genot van koffie, thee en een traktatie van het Steunpunt vertelden de vrijwilligers enthousiast over hun werk. Een van hen had een mooi gedicht gemaakt. De eerste letters van elke regel vormden het woord VRIJWILLIGERSWERK.

Aschwin van den Abeele vertelde over Welzijn Middelburg en wat het Steunpunt Samen Vrijwillig voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken, zoals het Zeeuws Archief, kan betekenen.

Het was een genoeglijke middag!

 

 

 

Meer informatie

Lees over de Nationale Vrijwilligersdag en de campagne ‘Een warm dank je wel’ op de website van Welzijn Middelburg.

Lees over het vrijwilligersproject ‘Thuis in Terneuzen’ op de website van het Zeeuws Archief.

Wil je meedoen aan het project ‘Thuis in Terneuzen’? Meld je aan via de het platform Vele Handen.

 

Woorden van waardering van directeur-bestuurder Welzijn Middelburg, Aschwin van den Abeele, voor de vrijwilligers van het Zeeuws Archief. Foto: Zeeuws Archief – Anneke van Waarden-Koets. Foto header: Welzijn Middelburg | Vrijwilligerssteunpunt – Janneke Nijssen-Heesakkers.