Tuindorp in Vlissingen

In het begin van de twintigste eeuw heerste er in veel steden woningnood. Ook in Vlissingen was dat het geval. Daarom werd de wijk Tuindorp gebouwd.

Het inwoneraantal in 1914 bedroeg 21.762 terwijl dat in 1875 nog maar 9.597 was. Deze enorme toename was voornamelijk te danken aan de vestiging van diverse bedrijven, waarvan de scheepswerf  Koninklijke Maatschappij De Schelde de belangrijkste was. In 1916 werkten er ongeveer 1800 arbeiders op de scheepswerf.

Vanwege het gebrek aan woongelegenheid was men bevreesd dat er een gebrek aan werklieden zou ontstaan. Hierdoor zou de groei van de bedrijven geremd kunnen worden.

Woningbouwvereniging

In 1909 besloten een aantal bedrijfsdirecties over te gaan tot de stichting van een woningbouwvereniging: De Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting. De doelstelling van deze eerste woningbouwvereniging van Vlissingen was helder. Voor de arbeiders moesten goede en betaalbare woningen worden gebouwd. De nieuwe Woningwet van 1901 stelde strenge eisen, maar bood hiervoor tevens de nodige financiële mogelijkheden. De woonomstandigheden in de overbevolkte binnensteden waren vaak erbarmelijk. Er moesten dus oplossingen worden bedacht.

Garden City – Tuindorp

Het was de Engelse journalist Ebenezer Howard die in 1898 het begrip “Garden City” introduceerde. Dit idee werd in Nederland op grote schaal overgenomen. Overal in den lande ontstonden er tuindorpen buiten de bebouwde kom, dus ook in Vlissingen.

Nadat de eerder genoemde woningbouwvereniging met succes het tuindorp in West-Souburg had gerealiseerd, begon in 1916 de bouw van een tuindorp te noorden van de Singel. Er verrezen 100 dubbele woonhuizen in een speels stratenpatroon, voorzien van gas- en waterleiding. Omdat bij iedere woning een tuin van 200 m2 was aangelegd, ontstond er een sterk landelijk karakter. Ook vanwege de lage huur (€ 1,59 per week) waren de woningen snel verhuurd.

In de omgeving van de Irislaan verrees later Tuinstad.

Helaas resten van Tuindorp slechts foto’s, zoals hieronder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er 96 woningen totaal verwoest. De resterende 104 woningen werden weliswaar in 1951 hersteld, maar vervolgens in 1956 gesloopt.

De wijk Tuindorp te Vlissingen met de kruising Bonedijkestraat – Schuitvaartgracht, omstreeks 1920. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata P-3925.