Nieuwbouw en bommen in het Middengebied te Vlissingen

Op 9 mei 2003 presenteerde Kuiper Compagnons het stedenbouwkundig plan voor het Middengebied in Vlissingen. In de Tweede Wereldoorlog viel er een regen van bommen in het gebied.

In het plan moeten tweehonderd flats, een school en een aantal bedrijfjes in de omgeving van de Bonedijkestraat-noord plaats maken voor zo’n 180 eengezinshuizen en appartementen en een nieuw scholencomplex. Kaalslag zal resulteren in nieuwbouw.

Luchtfoto van Vlissingen, gemaakt door de Britse RAF, 6 oktober 1944.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er nog geen enkele sprake van bebouwing in de omgeving van Bonedijkestraat-noord. De bebouwingsgrens, zoals op de foto duidelijk is te zien, liep toen nog niet verder dan de Koudekerkseweg, Hogeweg en Anjelierenlaan. Ter weerszijden van de Bloemenlaan zijn Tuindorp en Tuinstad duidelijk herkenbaar.

Wat op de foto ook direct opvalt zijn de grote hoeveelheid bominslagen. Bovenaan de foto zijn van links naar rechts het Fort, het bunkerterrein Baskensburg en het Vliegveld zichtbaar en moesten het stevig ontgelden.

Vlissingen was één der zwaarst gebombardeerde steden van Nederland. Tussen de meidagen van 1940 en november 1944 telde men maar liefst 75 bombardementsdagen waarbij naar voorzichtige schatting zo’n 11.500 bommen zijn gevallen. Op de dag waarop deze foto door de Britse luchtmacht werd genomen, 6 oktober 1944, waren er geen bombardementen. De dag erop echter des te meer. Om Walcheren onder water te zetten wierpen geallieerde bommenwerpers 747 bommen op de Nolledijk en 856 bommen op de dijk bij Fort Rammekens.