Drinkgerei uit Zeeuwse bodem in Zeeuws Archief

Dat de Zeeuw ook in het verleden graag het glas, de kruik of de roemer hief bewijzen de talrijke vondsten van drinkgerei bij archeologisch onderzoek.

Speciaal voor deze dag gingen de Walcherse archeologen Bernard Meijlink en Bram Silkens op slemptocht langs de rekken van het Zeeuws Archeologisch Depot om met bezoekers te kunnen toosten op een aantal bijzondere objecten uit het Zeeuwse verleden. Van jong tot oud was geïnteresseerd in het drinkgerei uit de Zeeuwse klei! #DvhZA2018