Dossier 725 - Vriendenlezing door Carolijn Visser

Dossier 725 is weg. Het dossier uit het archief van de voormalige Nederlandse ambassade in Peking gaat over Selma Vos, een Nederlandse die na de oorlog haar echtgenoot nareist naar China en haar leven tijdens de culturele revolutie ten tijde van Mao.

Vriendenlezing ‘Dossier 725’ door Carolijn Visser, tijdens de open dag Zeeuws Archief, 3 november 2018.

In een overvolle Hofpleinkerk vertelde Carolijn Visser het unieke verhaal van Selma Vos en onthulde hoe ze haar in archieven op het spoor kwam. Een bijzondere zoektocht naar documenten en mensen die kunnen helpen het verhaal over Selma te vertellen.

De schrijfster eindigde haar voordracht met informatie over haar nieuwe boek dat net verschenen is en waarin ze een portret van Zeeland geeft.

Na afloop signeerde Carolijn Visser haar boeken tijdens een druk bezochte receptie in het archiefcafé. Een mooi slot van een bijzonder geslaagde #DvhZA2018!

Eerder gaf Carolijn Visser een interview over haar werk:

/magneet-voor-carolijn-visser-mensen-met-moeilijke-levens/