De Hogeweg in Vlissingen

Gelegen te midden van straten zoals de Jan Steenlaan, Rembrandtlaan en Jan Vermeerlaan valt de Hogeweg qua naamgeving een beetje uit de toon.

De gemeente Vlissingen was na de Tweede Wereldoorlog genoodzaakt om te voldoen aan de enorme vraag naar woonruimte. Er werd gekozen voor de aanleg van ruim opgezette nieuwbouwwijken ten noorden van de Anjelierenlaan. De toenmalige woningbouwverenigingen zoals Sint Willibrord en Goed Wonen zorgden voor de daadwerkelijke bouw nadat de gemeente de stedenbouwkundige opzet had bepaald. Hierbij werd rekening gehouden met een reeds bestaand wegenpatroon. De Hogeweg speelde een belangrijke rol.

De Hogeweg was er al

De toenmalige gemeenteraad die al die straten in de nieuwe wijken van een naam moest gaan voorzien, koos voor een verzameling van belangrijke Nederlandse schilders uit vroegere eeuwen. De Hogeweg bleef echter haar naam houden uit respect voor de ouderdom ervan.

De Hogeweg in Vlissingen, ca 1955. Zeeuws Archief, Beeldbank Vlissingen nr 37650.

De huidige Hogeweg loopt ten noorden van het Streekziekenhuis Walcheren vanaf de Koudekerkseweg in oostelijke richting. Bij de Bonedijkestraat maakt de weg een vreemde kronkel en vervolgt haar weg over de brug over de watergang om bij de Bloemenlaan te eindigen.

Naam verklaard

Tot na de Tweede Wereldoorlog liep de Hogeweg nog tot aan de Nieuwe Vlissingseweg. Heel vroeger was het echter een landweg die vanaf het dorpje Oud-Vlissingen richting Middelburg liep. Ter weerszijden ervan bevonden zich vele mooie hofstedes zoals Stadzigt, Torenzigt, Baskensburg en Maldegem. In die tijd hielden bestuursorganen zich nauwelijks bezig met straatnaamgeving. Vele namen ontstonden eigenlijk vanzelf. Omdat de Hogeweg op een oude kreekrug was aangelegd en dus hoger lag dan het omliggende gebied, lag deze naamgeving dus voor de hand.