Finse scholen in Vlissingen

Vlissingen kreeg na de Tweede Wereldoorlog twee zogenaamde Finse scholen, oftewel houten schoolgebouwen uit Finland.

Nadat op 24 april 1942 het schoolgebouw aan de Kasteelstraat in Vlissingen tijdens een bombardement was getroffen, besloot de burgemeester van Vlissingen alle scholen uit veiligheidsoverwegingen te sluiten. Dit bleek een wijs besluit. Op 1 juni 1942 kregen de scholen aan de Grote Markt en de Hendrikstraat voltreffers te verduren. De 12-klassige school aan de Hendrikstraat ging daarbij verloren. In dat gebouw waren de openbare lagere school A en de lagere school van de Vlissingse Schoolvereniging gehuisvest.

Noodscholen uit Finland

Na de oorlog kreeg de wederopbouw hoge prioriteit en ten noorden van de Singel verrezen nieuwe woonwijken. In deze kinderrijke buurten bleek al snel behoefte aan schoolgebouwen, maar het gemeentebestuur was financieel niet in staat in die behoefte te voorzien. De redding kwam van het Ministerie van Onderwijs, die 50 houten noodscholen uit Finland had laten importeren. Voor het relatief kleine bedrag van 180.000 gulden werden er twee schoolgebouwen aangekocht ter vervanging van de scholen uit het vernielde complex aan de Hendrikstraat. Het gemeentebestuur achtte het beter twee noodscholen te hebben dan voorlopig géén scholen.

Hoewel de scholen afkomstig waren uit Finland, was het ontwerp Nederlands. De Finse school is ontworpen door Maarten Laurentius, architect te Voorschoten.

Bouwpakketten

De bouwpakketten arriveerden op 22 november 1948 in de Rotterdamse haven. De locatie voor de openbare school was snel gevonden: een braakliggend terrein tussen de Paulus Potterlaan en de Hogeweg. Het kiezen van een goede locatie voor de school van de Vlissingse Schoolvereniging ging iets minder gemakkelijk. Aanvankelijk was gekozen voor het bedrijventerrein aan de Keldermansstraat, maar zowel de schoolvereniging als de gemeenteraad vonden dat geen geschikte plaats voor opgroeiende kinderen. De uiteindelijke keuze werd bepaald op een locatie tussen de Vlissingse Watergang en de Rembrandtlaan.

De houten Finse school aan de Rembrandtlaan in Vlissingen, omstreeks 1952. Foto: Dert. Zeeuws Archief, Beeldbank Vlissingen nr 19353.

In oktober 1948 werden de funderingen gelegd en kort daarop stopten er twee vrachtwagens voor de deur van wethouder Van Popering met de laconieke mededeling: ‘Hier zijn we met een school’. Op 10 juni 1949 vond de officiële opening van de school aan de Hogeweg plaats en drie dagen daarna de school aan de Rembrandtlaan.

Jaren geleden is de school aan de Hogeweg gesloopt. In juni 2006 trof de school aan de Rembrandtlaan hetzelfde lot.