Campus Zaaksysteem

Frank en Stefan mochten laatst hun ervaringen delen tijdens een campussessie van Zaaksysteem.nl

Bij de campussessie waren 8 functioneel beheerders uit het land van diverse organisaties die werken met Zaaksysteem.nl Tijdens de sessie was er alle tijd voor vragen die Frank en Stefan konden beantwoorden. Het was een hele leuke sessie waarbij er veel kennis is gedeeld. Als Zeeuws Archief konden we ook weer leren van de ervaringen van de anderen.

Frank en Stefan presenteren campus Zaaksysteem

Van de ervaringen met Zaaksysteem.nl bij de gemeente Schouwen-Duiveland en gemeente Tholen heeft ook het Zeeuws Archief veel geleerd. Bij de Provincie Zeeland is het Zeeuws Archief daarom vanaf het begin af aan betrokken bij de inrichting en implementatie van Zaaksysteem.nl. Tijdens dit traject ondersteunen we bij de inrichting van de archieffunctie.

Metadata

Metadata zijn voor de provincie cruciaal om informatie tijdig en in samenhang met andere data terug te vinden. Ook zijn metadata nodig om informatie tijdig en correct te kunnen vernietigen. Er wordt vooral gekeken naar welke metadata er worden vastgelegd om te voorkomen dat in de toekomst bij een overbrenging achteraf metadata moet worden toegevoegd. Dit betekent dat het systeem met gebruik van Archiving by Design wordt ingericht.

Tijdens dit traject en het contact met de leverancier van Zaaksysteem.nl ontstond de vraag om deze kennis te delen tijdens een campussessie. Tijdens de Campussessie hebben Frank en Stefan een presentatie verzorgd. Het publiek bij een campussessie is een groep van ongeveer acht functioneel beheerders van de diverse organisaties die ook werken met Zaaksysteem.nl. Er was veel tijd voor vragen over en weer. Het was een hele leuke sessie waarbij we veel kennis hebben kunnen delen en hebben kunnen leren.