Van zolder naar Zeeuws Archief

De collectie van het Zeeuws Archief is omvangrijk, maar nooit compleet. Liggen er op jouw zolder administratie, dagboeken, brieven of foto’s, die een beeld geven van het leven in Zeeland? Help ons de collectie van het Zeeuws Archief aan te vullen.

Wat op het oog niet meer dan een stapel oud papier is, kan een aanvulling of zelfs een nieuwe kant van de geschiedenis van Zeeland opleveren.

Staat van het archief van de Glasfabriek Sas van Gent bij het ophalen door het Zeeuws Archief, 2 juli 2009.

Wat verzamelt het Zeeuws Archief?

Een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving, toen & nu. Dat is het doel van het verzamelbeleid van het Zeeuws Archief. Of het nu gaat om complete archieven of een persoonlijk document; wanneer een document van betekenis is voor de geschiedenis van Zeeland is het een aanvulling op de archieven en collecties in het Zeeuws Archief. Zo is een archief van een strandhuisjesexploitant interessant en een foto of een brief die iets vertelt over Zeeland in de Tweede Wereldoorlog ook.

Kortom het Zeeuws Archief verzamelt:

 • documenten die van betekenis zijn voor de geschiedenis van Zeeland
 • complete archieven en collecties, maar ook individuele stukken

Het materiaal kan bestaan uit:

 • documenten van bedrijven en instellingen, zoals administratie, notulen, correspondentie, drukwerk
 • documenten van personen of families, zoals dagboeken, (bewegend) beeld, gelegenheidsdrukwerk, prenten en tekeningen
Het archief van de Glasfabriek Sas van Gent werd in 2009 door het Zeeuws Archief verworven. Het archief bevond zich in deplorabele staat zoals onderstaande foto’s laten zien.
 • Staat van het archief van de Glasfabriek Sas van Gent bij het ophalen door het Zeeuws Archief, 2 juli 2009.

 • Staat van het archief van de Glasfabriek Sas van Gent bij het ophalen door het Zeeuws Archief, 2 juli 2009.

 • Staat van het archief van de Glasfabriek Sas van Gent bij het ophalen door het Zeeuws Archief, 2 juli 2009.

 • Archief-Glasfabriek-Sas-van-Gent3

  Staat van het archief van de Glasfabriek Sas van Gent bij het ophalen door het Zeeuws Archief, 2 juli 2009.

 • Archief-Glasfabriek-Sas-van-Gent5

  Staat van het archief van de Glasfabriek Sas van Gent bij het ophalen door het Zeeuws Archief, 2 juli 2009.

 • Staat van het archief van de Glasfabriek Sas van Gent bij het ophalen door het Zeeuws Archief, 2 juli 2009.

  Archief Glasfabriek Sas van Gent

  Het archief van Glasfabriek Sas van Gent over de periode 1899-1901 is te raadplegen in het Zeeuws Archief.

  www.zeeuwsarchief.nl

  Gezocht:

  In ons streven naar een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving zijn wij in het bijzonder op zoek naar archiefstukken over:

  • families
  • belangrijke personen, kunstenaars
  • huizen en landgoederen
  • bedrijven; vooral regiospecifieke bedrijfstakken, maar ook in de regio gevestigde industrieën en dienstverleners
  • kleine middenstanders
  • vrouwenbeweging
  • schepen, scheepsbouw
  • interieurs
  • recreatie, toerisme, horeca

  Bedrijfsarchieven

  Bedrijfsarchieven zijn bijzonder waardevol. Niet alleen voor de eigen bedrijfsstrategie en marketing – denk aan imago en identiteit –, maar ook als bron over de Zeeuwse geschiedenis. Bedrijven die hun archief willen bewaren voor blijvend gebruik kunnen overwegen hun archief te schenken of in bewaring te geven. In het eerste geval wordt het Zeeuws Archief eigenaar, in het andere geval blijft het bedrijf eigenaar.Voorbeelden van bedrijfsarchieven in het Zeeuws Archief zijn de archieven van Architectenbureau Rothuizen Van Doorn ’t Hooft, Glasfabriek Sas van Gent, Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, Fruitteeltbedrijf J. Oele.

  Fiscaal aantrekkelijk

  Wie een verzameling of stukken wil schenken die een grote financiële waarde vertegenwoordigen, kan in aanmerking komen voor belastingaftrek. De collectie dient in dat geval te worden getaxeerd. Schenkingen aan het Zeeuws Archief zijn vanaf 1% van het inkomen fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De marktwaarde van de geschonken stukken of verzameling is de hoogte van de aftrekpost. De fiscus heeft het Zeeuws Archief aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN- of fiscale nummer van het Zeeuws Archief is: 8035.37.785.

  Digitale archieven

  Naast papieren of analoge archieven zijn wij ook geïnteresseerd in digitale archieven. Particulieren en particuliere instellingen of organisaties die een digitaal archief willen overbrengen naar het Zeeuws Archief, kunnen dat doen door telefonisch contact op te nemen. Samen bekijken wij of en op welke manier het aangeboden archief kan worden opgenomen in de collectie.

  Vragen?

  Heb je een vraag of opmerking?

  Neem gerust contact op met het team acquisitie van het Zeeuws Archief

  Stuur een mail