De Deltawerken

De Deltawerken zijn de grote afsluitingswerken die voortkomen uit het Deltaplan en zijn vastgelegd in de Deltawet. Het grootste deel van de Deltawerken is uitgevoerd door de Deltadienst. Tegelijkertijd werden enkele andere grote waterstaatkundige werken in het Deltagebied uitgevoerd die direct of indirect uit het Deltaplan voortkomen of er nauw mee samenhangen.

Werken

De Deltawerken zelf bestonden uit:

- Stormvloedkering Hollandse IJssel (1954-1958)

- Zandkreekdam (1957-1960)

- Veerse Gatdam (1958-1961)

- Grevelingendam (1958-1965)

- Volkerakwerken (1955-1977)

- Haringvlietdam (1956-1972)

- Brouwersdam (1963-1972)

- Stormvloedkering Oosterschelde (1967-1986)

Als gevolg van de bouw van de Stormvloedkering Oosterschelde moest de waterhuishouding achterin de Oosterschelde geregeld worden door een aantal dammen en sluizen: de Compartimenteringswerken. Hiertoe behoren:

- Philipsdam (1976-1987)

- Oesterdam (1977-1988)

- Markiezaatskade (1980-1983)

- Bathse Spuikanaal en Spuisluis (1980-1987)

Enkele andere grote waterstaatkundige werken die tegelijkertijd met de Deltawerken werden uitgevoerd of als vervolg hierop werden en worden aangelegd zijn:

- Schelde-Rijnverbinding (1967-1976)

- Zeelandbrug (1963-1965)

- Maeslantkering (1989-1997)

- Westerscheldetunnel (1997-2002)

Een ander afsluitingswerk dat wel in de Deltawet wordt genoemd maar niet door de Deltadienst is uitgevoerd, was de uitvoering van de Lauwerszeewerken (1961-1968)

Bookmark and Share

Reageer op dit artikel

Uw email adres wordt niet getoond
captcha
.
  • Jes op 25 mei 2010 om 13:35 uur
    zijn dit compartimenteringswerken???
  • Lineke van den Bout, webcoordinator Zeeuws Archief op 10 juni 2010 om 16:42 uur
    @Jes de foto boven het verhaal toont het verslepen van een caisson voor de Veerse Gatdam.

Uit het archief