zonnepanelen op het schuine dak van het archief

Zonnepanelen Zeeuws Archief in gebruik genomen

Middels een feestelijke handeling zijn de zonnepanelen op het dak van het Zeeuws Archief officieel in gebruik genomen. De handeling is verricht door wethouder Chris Dekker van de gemeente Middelburg, Martin de Brouwer, directeur van Saman Groep en Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief.

Het gaat om maar liefst 781 zonnepanelen. Ze liggen op het schuine dak van het Zeeuws Archief en beslaan de gehele oppervlakte van 725 m2. Al jaren geleden heeft het Zeeuws Archief hiertoe de eerste stappen gezet. Er waren best wat uitdagingen zoals brandveiligheid, het uiterlijk van een dak met zonnepanelen in de binnenstad, de aansluiting op het bestaande elektriciteitsnetwerk en uiteraard de kosten.

Het display wordt onthuld door Chris Dekker, wethouder van de gemeente Middelburg en Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief.

Dankzij een samenwerking met de gemeente Middelburg is dit project in een stroomversnelling terecht gekomen. Daarbij is aanspraak gemaakt op een Europese subsidie voor verduurzaming van historische binnensteden: Interreg 2 Seas SOLARISE. In oktober 2021 zijn de werkzaamheden op het dak gestart en eind december zijn deze afgerond.

Luchtfoto waarop het dak van het Zeeuws Archief met zonnepanelen goed te zien is.
Luchtfoto van het dak van het Zeeuws Archief, voorzien van zonnepanelen, in de historische binnenstad van Middelburg.

De opgewekte energie voorziet in de energiebehoefte van het Zeeuws Archief. In de entreehal van het Zeeuws Archief staat een display, dat real-time aan bezoekers en medewerkers laat zien hoeveel energie de panelen opwekken.

Duurzaamheid

Het plaatsen van de zonnepanelen is één van de maatregelen uit het duurzaamheidsbeleid van het Zeeuws Archief. Er zijn en worden tal van energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen getroffen. Zo is het klimaatsysteem – wat nodig is om de archiefstukken in goede conditie te houden – vervangen door een innovatief en duurzaam adiabatisch bevochtigingssysteem. Afgelopen jaar zijn de CV-ketels vervangen door energiezuinige ketels. Ook is zestig procent van de conventionele verlichting omgezet naar ledverlichting, is het monumentale glas voorzien van zonwerende folie en zijn kranen in het pand voorzien van een sensor.