Zonnepanelen op het dak van het Zeeuws Archief

Op het schuine dak van de nieuwbouw van het Zeeuws Archief aan het Hofplein worden 781 zonnepanelen geplaatst. In samenwerking met de gemeente Middelburg is voor dit project aanspraak gemaakt op een Europese subsidie. De verwachting is dat de werkzaamheden van half oktober tot half december zullen duren. Het plaatsen van de zonnepanelen past in het duurzaamheidsbeleid van het Zeeuws Archief.

het schuine dak van de nieuwbouw van het Zeeuws Archief
Het schuine dak van het Zeeuws Archief wordt voorzien van zonnepanelen.

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Middelburg en het Zeeuws Archief. Hierbij is aanspraak gemaakt op een Europese subsidie voor verduurzaming van historische binnensteden; Interreg 2 Seas SOLARISE, die zal voorzien in een deel van de kosten.

Het schuine dak leent zich uitstekend voor het plaatsen van zonnepanelen. De zonne-installatie beslaat maar liefst 725 m2; het gehele dak wordt benut. Na ingebruikname zal de opgewekte energie deels in de energiebehoefte van het Zeeuws Archief voorzien.

Uitvoering

De uitvoering wordt gedaan door Bouwbedrijf Meliskerke B.V., Saman Groep en Installatiebedrijf Kuipers B.V. Half oktober wordt gestart met de voorbereidingen en in november en december vinden werkzaamheden op het dak plaats.

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren wordt op het grasveld naast het Zeeuws Archief, aan het Brouwerijpoort pad, een door bouwhekken afgeschermd opslagterrein ingericht. De looproute langs de steiger zal (tijdelijk) worden afgesloten voor fiets- en voetverkeer. Uiteraard wordt geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden hebben een brief met informatie ontvangen.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Bij het Zeeuws Archief staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is het klimaatsysteem – wat nodig is om de archiefstukken in goede conditie te houden – vervangen door een innovatief en duurzaam adiabatisch bevochtigingssysteem.

Afgelopen jaar zijn de CV-ketels vervangen door energiezuinige ketels. Ook is zestig procent van de conventionele verlichting omgezet naar ledverlichting, is het monumentale glas voorzien van zonwerende folie en zijn kranen in het pand voorzien van een sensor.

De samenwerking met de gemeente Middelburg als onderdeel van het Europese Interreg 2 Seas project Solarise bracht het plaatsen van zonnepanelen in een stroomversnelling.