Verenigingen voor vreemdelingenverkeer op Walcheren en Schouwen-Duiveland

Aan het einde van de 19e eeuw werd op Walcheren de eerste vereniging voor vreemdelingenverkeer opgericht. De term ’toerisme’ kwam pas later in zwang.

VVV’s in Zeeland

Met de verbetering van het vervoer naar en in Zeeland kwamen er meer vreemdelingen genieten van de Zeeuwse stranden en bezienswaardigheden. Om groei zoveel mogelijk te stimuleren, werd in 1892 de ‘Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg’ opgericht. Verbetering en uitbreiding van het vervoer was een belangrijk aandachtspunt van de Middelburgse VVV. Ook in Vlissingen was sinds 1892 een dergelijke vereniging actief. Beide verenigingen waren een initiatief van de Vereniging ‘Uit ’t Volk – Voor ’t Volk’. Zierikzee volgde vier jaar het voorbeeld van Middelburg en Vlissingen. In 1911 kregen Renesse en Haamstede-Burgh een eigen VVV. In 1935 volgde de oprichting van de ‘Provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’ en tenslotte kwam er ook in Brouwershaven.

Gidsen door Walcheren en Schouwen-Duiveland

De vereniging in Middelburg bracht nog in het jaar van oprichting, 1892, de ‘Gids door Walcheren’ uit. Deze eerste echte toeristische gids voor Walcheren bevatte allerhande praktische informatie over vervoer naar en op het eiland, en adressen voor verblijf en bezienswaardigheden in Middelburg, Vlissingen, Veere en Domburg. Al snel verscheen de gids ook in het Frans en in het Engels. In 1896 verscheen in het oprichtingsjaar 1896 in Zierikzee ook hier de eerste gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.

Raadplegen in de studiezaal

Archief van de VVV Middelburg

In dit archief vind je de vroegste edities van de Gids door Walcheren. Bekijk de archiefinventaris.

www.archieven.nl

Archief van de VVV Zeeland

Bekijk de archiefinventaris

www.archieven.nl

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) 'Renesse Vooruit' te Renesse 1911-1922

Bekijk de archiefinventaris

www.zeeuwsarchief.nl

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) te Brouwershaven 1967-1999

Bekijk de archiefinventaris

www.zeeuwsarchief.nl

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) 'Haamstede-Burgh' 1911-1993

Bekijk de archiefinventaris

www.zeeuwsarchief.nl

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) te Zierikzee 1869-1961

Bekijk de archiefinventaris

www.zeeuwsarchief.nl

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) te Vlissingen 1892-2002

Bekijk de archiefinventaris

www.zeeuwsarchief.nl