Verenigingen voor vreemdelingenverkeer op Walcheren

Aan het einde van de 19e eeuw werd op Walcheren de eerste vereniging voor vreemdelingenverkeer opgericht. De term ‘toerisme’ kwam pas later in zwang.

VVV Middelburg en VVV Zeeland

Met de verbetering van het vervoer naar en in Zeeland kwamen er meer vreemdelingen genieten van de Zeeuwse stranden en bezienswaardigheden. Om groei zoveel mogelijk te stimuleren, werd in 1892 de ‘Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg’ opgericht. In 1935 volgde de oprichting van de ‘Provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’.

Verbetering en uitbreiding van het vervoer was een belangrijk aandachtspunt van de Middelburgse VVV. Ook in Vlissingen was een dergelijke vereniging actief. Beide verenigingen waren een initiatief van de Vereniging ‘Uit ’t Volk – Voor ’t Volk’.

Gids door Walcheren

De vereniging in Middelburg bracht nog in het jaar van oprichting, 1892, de ‘Gids door Walcheren’ uit. Deze eerste echte toeristische gids voor Walcheren bevatte allerhande praktische informatie over vervoer naar en op het eiland, en adressen voor verblijf en bezienswaardigheden in Middelburg, Vlissingen, Veere en Domburg. Al snel verscheen de gids ook in het Frans en in het Engels.

Raadplegen in de studiezaal

Archief van de VVV Middelburg

In dit archief vind je de vroegste edities van de Gids door Walcheren. Bekijk de archiefinventaris.

www.archieven.nl

Archief van de VVV Zeeland

Bekijk de archiefinventaris

www.archieven.nl