Schotten

Schotse kooplieden dreven al vanaf de late Middeleeuwen handel met Walcheren. In 1522 vestigden zij op Walcheren de ‘Schotse stapel’, eerst in Middelburg en vanaf 1541 in Veere.

Kooplieden

De ‘Schotse stapel’ betrof een contract tussen de koning van Schotland en vanaf 1541 het stadsbestuur van Veere. Aan Schotse kooplieden werd een groot aantal voorrechten verleend. Het ging om kooplieden uit Dundee, Perth, Aberdeen, St. Andrews, Montrose en Cupar. In ruil zegden deze steden toe alle Schotse goederen bestemd voor havens in Vlaanderen, Brabant en Holland eerst in Veere op te slaan.

Onder de goederen nam de Schotse wol de belangrijkste plaats in.

Als gevolg van het stapelrecht vestigden zich steeds meer Schotten in Veere. Zij hadden in Veere hun eigen wetten en oefenden hun eigen rechtspraak uit. Ook hadden zij een eigen kerk, kerkhof en andere voorzieningen. De aanwezigheid van Schotse kooplieden in Veere eindigde in 1799.

Militairen

Gedurende de 17e en 18e eeuw waren Schotse militairen als huursoldaten actief in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Schotten in bronnen

In het stadsarchief van Veere bevinden zich vele stukken over de Schotse aanwezigheid.

  • De Schotten die toegelaten werden als poorter werden ingeschreven in het poorterboek van de stad, hiervan is een bewerking met index beschikbaar.
  • Informatie over de Schotten in verscheidene archieven en verzamelingen in het Zeeuws Archief
  • Huwelijksinschrijvingen van Schotse militairen in Aardenburg, Arnemuiden, Cadzand, Hulst en Sluis zijn opgenomen in Genealogische Afschriften 240, 770 en 889.

Literatuur

  • J. Davidson, A. Gray, The Scottish staple at Veere. A study in the economic history of Scotland (London 1909)
  • M.P. Rooseboom, The Scottish staple in the Netherlands. An account of the trade relations between Scotland and the Low Countries from 1292 till 1676. With a calendar of illustrative documents (The Hague 1910)
  • J. Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Rijks Geschiedkundige Publicatiën [RGP]. Grote serie (’s‑Gravenhage 1928‑1950).
  • J. Mac Lean, De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574‑1665 (Zutphen 1976).