Registers van aangegeven lijken

In 1806 werd een landelijke belasting op nalatenschappen ingevoerd. Ten behoeve hiervan hield men van 1806 tot 1811 overlijdensregisters oftewel ‘registers van aangegeven lijken’ bij. Het merendeel is bewaard gebleven.

Deze registers van aangegeven lijken werden dus niet door een kerkgenootschap opgemaakt maar door de burgerlijke overheid. Ze zijn als retro‑acta aan de burgerlijke stand toegevoegd en opgenomen in de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB).

Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Registers van aangegeven lijken

De beschikbare registers van aangegeven lijken zijn ingevoerd in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief. Welke dit zijn, lees je in het bronnenoverzicht van begraafinschrijvingen in Zeeuwen Gezocht.

/zoekgids/zeeuwen-gezocht-bronnen/
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Begraafinschrijvingen

Zoek direct in de begraafinschrijvingen, inclusief de registers van aangegeven lijken, in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwengezocht.nl