Raadsnotulen van Vlissingen

De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad Vlissingen over de periode 1907-2013 zijn online raadpleegbaar. Ook bijbehorende indexen zijn over de periode 1961-1980 online in te zien.

De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad Vlissingen (1907-2013) en bijbehorende indexen (1961-1980) zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar.

In de vergaderingen van de gemeenteraad werden tal van onderwerpen behandeld. Soms van weinig en soms van wezenlijk belang. Een gemeente houdt zich bezig met beleidsterreinen zoals onderwijs, bevolkingsregistratie, financiën, politie, economie en gezondheidszorg. De (politieke) samenstelling van de bevolking weerspiegelt zich in de samenstelling van de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de gemeenteraadsleden worden de wethouders gekozen.  Tot aan 2002 waren de wethouders uit de raad gekozen en bleven ze hiervan ook deel uitmaken.

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. Ze kunnen dus ook van buitenaf worden aangetrokken op voorwaarde dat zij wel ingezetene zijn. Ook veranderde het takenpakket van zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders. Van algemeen respectievelijk dagelijks bestuur, heeft de gemeenteraad nu kaderstellende en controlerende taken en het college bestuurlijke en uitvoerende taken.

Notulen gemeenteraad Vlissingen

Raadpleeg de notulen van de gemeenteraad van Vlissingen uit de jaren 1807-2013 online.

www.zeeuwsarchief.nl