Persoonlijke archieven en verzamelingen

Een persoonlijk archief of een persoonlijke verzameling is gevormd of aangelegd door één bepaalde persoon. Je treft daarin uiteenlopende soorten documenten aan, zowel qua inhoud als qua omvang.

Een persoonlijk archief bevat meestal stukken over de beroepsuitoefening van een persoon of diens bemoeienis in het bestuur van een stad, een dorp of een kerk.

Een persoonlijke verzameling bevat doorgaans stukken die te maken hebben met de interesse van de betreffende persoon.

Persoonlijke verzamelingen over genealogie

Voor genealogisch onderzoek zijn vooral de persoonlijke verzamelingen interessant die genealogische aantekeningen bevatten. In Zeeland zijn onderdelen van enkele persoonlijke verzamelingen een geheel eigen leven als genealogische collectie gaan leiden. Zo bevatten de persoonlijke verzameling van P.D. de Vos (Zierikzee), dr J. de Hullu (West-Zeeuws-Vlaanderen), C. Hollestelle (Tholen) en J. van der Baan (Zeeland) heel veel genealogische aantekeningen. Deze betreffen niet alleen informatie over families, maar bevatten ook uittreksels uit en zelfs afschriften van doop-, trouw- en begraafregisters van vóór 1811. Genoemde personen verzamelden deze gegevens vóór de Tweede Wereldoorlog, zodat dankzij hun inspanningen gegevens uit de oorspronkelijke registers die in mei 1940 bij de beschieting van Middelburg verloren zijn gegaan, toch nog te achterhalen zijn.

Persoonlijke archieven in het Zeeuws Archief

Persoonlijke archieven

Bekijk het overzicht van persoonlijke archieven in het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl

Het Genealogisch Centrum Zeeland, gehuisvest in het Zeeuws Archief, beheert eveneens enkele genealogische verzamelingen die door particuliere personen zijn aangelegd. Een bijzondere verzameling is die van J.A. Luteijn, die behalve genealogische aantekeningen van families uit West-Zeeuws-Vlaanderen ook veel oude foto’s van personen bevat.

Daarnaast zijn er familie- en persoonsarchieven in particuliere handen. Informatie over de verblijfplaats, de inhoud en de mate van toegankelijkheid van deze archieven, zowel bij particulieren als bij de archiefdiensten, vind je bij het Nationaal Archief in Den Haag, Centraal Register van Particuliere Archieven (CRPA).

Ook documentatiecentra of bibliotheken met een handschriftenverzameling beheren persoonlijke archieven en verzamelingen.

In Zeeland berust bij ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te Middelburg onder andere de Collectie Fokker, met veel persoonlijke stukken van leden van deze Middelburgse familie over de periode 1829-1896.