Oude en nieuwe adressen in Middelburg

Tot in 1937 werden adressen in Middelburg aangeduid met een letter en een nummer. Er is een lijst met corresponderende straatnamen en huisnummers.

Deze concordantie herleidt de wijksgewijze nummering zoals die in Middelburg tot in 1937 in gebruik was naar de straatgewijze nummering zoals die rond 1982 in gebruik was. Eventuele straatnaam- en huisnummerwijzigingen uit de tussenliggende periode 1937-1982 worden meestal niet vermeld.