Naai- en kinderschool te Middelburg

Middelburg bezat in de tweede helft van de 18e eeuw een naai- en kinderschool voor arme kinderen.

Het stadsbestuur van Middelburg gaf 14 december 1758 toestemming voor de oprichting van een naaischool en een kinderschool voor arme kinderen. De ouders van deze kinderen werden deels door de diaconie ondersteund.

De naaischool werd bezocht door meisjes van 10 à 12 tot 15 jaar en ouder. Vanaf 1761 kregen de naaimeisjes die niet konden lezen en schrijven in deze vakken les van een schoolmeester.

‘Eerste boek met de lijst der kinderen in de stad’s arm-, linne-, naai-, kinder- of breischool, opgericht in de Oude Kerkstraat in Middelburg’. Etiket. Zeeuws Archief, Archief Naai- en kinderschool, inv.nr 2113a.

De kinderschool was bestemd voor jongens en meisjes van 4 tot 6 à 8 jaar. Op de kinderschool werd onderwijs gegeven in het spellen en lezen en aan de oudere meisjes ook in het breien. Vanaf ca. 1778 kreeg de kinderschool de naam van breischool en vervielen waarschijnlijk de lessen in het spellen en lezen.

Hoewel de scholen bezocht werden door kinderen van verschillende gezindten, hadden allen tijdens het godsdienstig onderwijs te luisteren naar de gereformeerde leer.

Bij de reorganisatie van de gestichten in 1812 werden de scholen ondergebracht in het Burgerweeshuis. Het archief van de naai- en kinderschool is opgenomen in het archief Godshuizen Middelburg.

Leerlingen in Zeeuwen Gezocht

De namen van leerlingen van de naai- en breischool uit de periode 1759-1779 zijn opgenomen in Zeeuwen Gezocht. Ook opgenomen zijn de leeftijd, de ouders en de ontslagdatum. De namen zijn afkomstig uit een register dat online is in te zien.

Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Leerlingen naai- en kinderschool

Zoek direct naar leerlingen van de naai- en kinderschool te Middelburg, periode 1759-1779, in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

zeeuwengezocht.nl

Register met leerlingen

Bekijk het register met de namen van de leerlingen van de naai- en kinderschool te Middelburg, periode 1759-1779.

www.zeeuwsarchief.nl

Archief van de naai- en kinderschool

Raadpleeg de inventaris van het archief van de naai- en kinderschool te Middelburg in het archief Godshuizen Middelburg.

www.zeeuwsarchief.nl