Kamperen bij de boer

Kamperen bij de boer werd populair in het laatste kwart van de 20e eeuw. Op Walcheren werd een speciale vereniging opgericht.

Een aantal Walcherse landbouwers richtten in 1981 de Vereniging voor Kamperen bij de Boer (VeKaBo) op. Het doel was belangenbehartiging, dienstverlening en promotie. De oprichting resulteerde in een provinciale vereniging en in VeKaBo Nederland, een belangenorganisatie voor kleinschalige accomodatieverschaffers, zowel boeren als particulieren op het platteland. Het Zeeuws Archief beheert het archief van VeKaBo Walcheren/Zeeland.