Jaarverslagen van Vlissingen

Een serie gedrukte gemeentejaarverslagen en jaaroverzichten van Vlissingen zijn online raadpleegbaar.

De gedrukte gemeentejaarverslagen (1865-1942) en jaaroverzichten (1968-1980) van de gemeente Vlissingen zijn gedigitaliseerd en online te raadplegen en te doorzoeken.

Naast een algemeen verslag van de werkzaamheden van de gemeente in een bepaald jaar, zijn als bijlagen de verslagen van gemeentelijke bedrijven, commissies en diensten opgenomen.

De gemeente hield zich bezig met veel beleidsterreinen zoals onderwijs, bevolkingsregistratie, financiƫn, politie, economie en gezondheidszorg. In aparte hoofdstukken komt elk onderwerp aan de orde. Daarnaast staat vermeld wie in de plaatselijke politiek zat, wie bij de gemeente werkte en wat de gemeentelijke eigendommen en financiƫle status waren.

Jaarverslagen en -overzichten Vlissingen online

Raadpleeg de gemeentejaarverslagen (1865-1942) en jaaroverzichten (1968-1980) van de gemeente Vlissingen.

www.zeeuwsarchief.nl