In de schoolbanken

Tegenwoordig volgt elk kind vanaf een bepaalde leeftijd onderwijs. Sinds de Leerplichtwet van 1900 is dit een verplichting. Vroeger gingen kinderen soms niet of nauwelijks naar school. Vaak moesten ze werken  omdat hun (financiële) bijdrage niet gemist kon worden om in de dagelijkse behoeften van een gezin te voorzien.

Hebben jouw voorouders onderwijs ontvangen en zo ja, op welke manier? Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat de bronnen maar weinig persoonsgegevens bevatten, zeker als je teruggaat naar de periode vóór 1850.

De beschikbaarheid van bronnen hangt nauw samen met de wettelijke regeling en organisatie van het onderwijs. In tijden dat de overheid zich weinig met het onderwijs bemoeide, zullen er in ieder geval over de leerlingen weinig gegevens voorhanden zijn. Dit in tegenstelling tot de onderwijskrachten. Over hen is ongeacht de periode wel het een en ander te vinden.