Hugenoten

Na de Zuid-Nederlanders die vanaf het einde van de 16e eeuw naar de Noordelijke Nederlanden emigreerden, volgde in de tweede helft van 17e eeuw een tweede golf migranten uit het zuiden. Dit waren de hugenoten.

Hugenoten waren Franse calvinisten die vanaf 1685 uitweken naar de Noordelijke Nederlanden als gevolg van de opheffing van het Edict van Nantes, die een einde maakte aan de godsdienstvrijheid. Franse en Waalse hugenoten vestigden zich in verschillende Zeeuwse plaatsen. Een grote groep vestigde zich in Zeeuws‑Vlaanderen. Vaak konden deze migranten aansluiten bij de bestaande Waalse kerken waar in het Frans werd gepreekt. Soms werden nieuwe Waalse gemeenten opgericht zoals in Cadzand, Veere en Tholen.

Afstammelingen van de hugenoten zijn tot op de dag van vandaag woonachtig in West‑Zeeuws‑Vlaanderen en hun familienamen zijn bekende Zeeuwse namen geworden, zoals Cappon, le Clercq, Neuféglise, Porrey, Tack.

Hugenoten in bronnen

Lijsten met namen van hugenoten die zich in Cadzand, Groede en Schoondijke vestigden, bevinden zich in fotokopie in het Zeeuws Archief, Genealogische Afschriften 806.

Literatuur

  • J.E.J. Jurry, ‘De immigratie der hugenoten in Zeeuws‑Vlaanderen’, in: Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 4 (1985) 10‑13.