Hinderwetvergunningen

Hinderwetvergunningen bevatten gegevens over bedrijven die hinder kunnen veroorzaken  door geluidsoverlast, stank en trillingen.

Hier het vervolg van de tekst