Domburgsch Badnieuws

Een bijzondere bron voor onderzoek naar de badcultuur in Domburg is het Domburgsch Badnieuws.

In 1882 verscheen voor het eerst het ‘Domburgsch Badnieuws en Vreemdelingenlijst’. Het tijdschrift verscheen wekelijks tijdens de zomermaanden en bevatte onder andere een lijst van alle aangekomen ‘vreemdelingen’. Het bracht nieuws over activiteiten in Domburg en tal van Zeeuwse wetenswaardigheden, bijvoorbeeld over het dorp en de buitenplaatsen. Ook de advertenties vormen een rijke bron van informatie. Het tijdschrift werd gedrukt door C.H.J. van Benthem Jutting in Middelburg. De prijs voor een abonnement op een badseizoen bedroeg in 1883 75 cent.

Veel edities, ook uit de collectie van het Zeeuws Archief, zijn gedigitaliseerd en gepubliceerd door ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland in de online krantendatabase Krantenbank Zeeland. In de krantenbank is het Domburgsch Badnieuws integraal doorzoekbaar.

Badgasten in Zeeuwen Gezocht

De namen van alle in het Domburgs Badnieuws vermelde badgasten tot en met 1921 zijn te vinden in de personendatabase Zeeuwen Gezocht, zoek op bron: Toerist. Behalve de namen van de gasten is ook hun verblijf in Domburg (dorp, pension of hotel) en hun woonplaats opgenomen in de database. Het gaat om bijna 30.000 verblijven uit de jaren 1882-1921.