Bouwtekeningen en -vergunningen

In het archief van elke gemeente zijn vanaf circa 1904 bouwtekeningen te vinden, die horen bij de verleende bouwvergunningen. Als je wilt gaan verbouwen of restaureren kunnen deze tekeningen van belang zijn. Het Zeeuws Archief beheert de bouwvergunningen van de gemeenten Middelburg, Veere en Kapelle.

Van de bestaande bouwtekeningen kunt u een kopie laten maken. Dat is altijd goedkoper en sneller dan wanneer de architect of aannemer de bestaande toestand van een pand opnieuw moet intekenen.

Het Zeeuws Archief heeft in zijn collecties de bouwtekeningen van alle kernen in de huidige gemeenten:

  • Middelburg tot en met 1991, Arnemuiden tot en met 1996
  • Veere tot en met 1996
  • Kapelle tot en met 1969

Neem voor panden van na de genoemde jaren contact op met de gemeente Middelburg, Veere of Kapelle.

Voor panden in andere gemeenten kunt u bij het betreffende gemeentearchief of gemeentehuis terecht. Zie voor adressen van alle gemeentearchieven in Zeeland de website www.archieveninzeeland.nl.

Aanwezige bouwtekeningen

Niet van alle panden in Middelburg en Veere zijn bouwtekeningen in het Zeeuws Archief aanwezig.

Het systeem van bouwvergunningen is landelijk ingevoerd in 1902 en in veel gemeenten zelfs pas enkele jaren later. Voor 1902 waren er wel regels waaraan gebouwen moesten voldoen, maar een aparte vergunning voor elk pand was niet nodig. Van panden die voor dit jaar zijn gebouwd zijn meestal geen tekeningen van de bouw aanwezig.

Van panden die gebouwd zijn in Middelburg tussen circa 1902 en 1930 is de kans vrij groot dat je wel een vergunning kunt vinden, maar geen tekeningen. Dit is geen gevolg van de destijds gevolgde procedures. Uiteraard is het mogelijk dat in een pand na 1930 nog verbouwingen hebben plaatsgevonden waarvoor een bouwvergunning nodig was. Dan zijn er van deze verbouwing natuurlijk wel tekeningen te vinden. Houd er wel rekening mee dat dan mogelijk slechts een deel van het pand is ingetekend.

Constructiegegevens en sonderingen

Voor sommige verbouwingen zijn bepaalde gegevens over een pand noodzakelijk. Bijvoorbeeld het palenplan, het vloerenplan, de kapconstructie enzovoorts. Vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw zijn dit soort constructiegegevens vaak bij de bouwvergunning gevoegd. Hierbij geldt: hoe recenter de bouwvergunning, hoe meer details er in opgenomen zijn.

Een vraag die vaak gesteld wordt is of de rioolaansluiting of de elektrische installatie op de tekeningen zijn aangegeven. Dit is vrijwel nooit het geval, aangezien deze gegevens niet nodig waren voor het afgeven van de bouwvergunning.

Sonderingsgegevens zijn van belang om te bepalen of er voor bepaalde, grotere bouwwerken extra maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld of er geheid moet worden. Deze gegevens zijn slechts sporadisch terug te vinden in de archieven. Sonderingsrapporten zijn er vooral van grotere bouwprojecten, zoals complexen van meerdere woningen in nieuwbouwwijken.

Let op: alleen een bouwkundige kan bepalen of een sonderingsrapport dat is gemaakt voor een hele wijk ook geldt voor de specifieke plaats waar gebouwd gaat worden!

Vindbaarheid tekeningen

Van de meeste panden is de bouwvergunning door onze medewerkers binnen een half uur te vinden. Dat geldt zeker voor de panden die gebouwd zijn in de afgelopen 30 jaar. Voor panden die ouder zijn liggen de zaken soms iets ingewikkelder. Elke (voormalige) gemeente had zijn eigen ordeningssysteem. Veel van deze systemen zijn geordend op de datum waarop de vergunning is verleend, niet op adres. Die datum is soms lastig te achterhalen. In veel gevallen lukt dit onze medewerkers binnen een half uur, maar het kan voorkomen dat het opzoeken van de bouwtekeningen langer duurt, of zelfs niet op de dag van het bezoek aan de studiezaal lukt.

Andere aandachtspunten

Er zijn meer oorzaken dan de bovengenoemde waardoor een bouwtekening moeilijk te vinden is. Zo kan het zijn dat de betreffende straat vroeger anders heette, of dat de huisnummering één of meerdere keren is aangepast. Het kan ook zijn dat een complex van woningen aan verschillende straten in één keer is gebouwd of dat de straatnaam op het moment dat de vergunning werd verleend nog niet was vastgesteld. Of misschien is de straat tijdens een gemeentelijke herindeling overgegaan naar een andere gemeente.  In kleinere gemeenten bestonden vóór circa 1960 nog niet de huidige straatnamen en huisnummers. De huizen werden nog aangeduid met zogenaamde wijknummers. De bouwvergunningen zijn dan nog voorzien van dat wijknummer en maar zelden herleid naar de huidige adressen.

Bezoek aan de studiezaal

Inzage in bouwvergunningen in de studiezaal van het Zeeuws Archief in Middelburg is gratis.

Is dit het eerste bezoek aan de studiezaal neemt dan een geldig identiteitsbewijs mee. Bij de balie wordt u als bezoeker ingeschreven.

Het is mogelijk het vergunningsdossier te laten kopiëren of digitaliseren, zie voor de kosten de pagina Tarieven.

Overigens zijn de medewerkers van het Zeeuws Archief geen bouwkundigen, zij kunnen dus geen uitleg geven over bouwkundige zaken.

Meer informatie over bouwvergunningen bij: