Bouwtekeningen en -vergunningen

In het archief van elke gemeente zijn vanaf circa 1904 bouwtekeningen te vinden, die horen bij de verleende bouwvergunningen. Als je wilt gaan verbouwen of restaureren kunnen deze tekeningen van belang zijn. Het Zeeuws Archief beheert de archieven van de gemeenten Middelburg, Veere, Vlissingen, Kapelle, Schouwen-Duiveland en Terneuzen.

Aanwezige bouwtekeningen

Niet van alle panden in die in de gemeenten staan waarvan wij de archieven beheren zijn bouwtekeningen in het Zeeuws Archief aanwezig.

Het systeem van bouwvergunningen is landelijk ingevoerd in 1902 en in veel gemeenten zelfs pas enkele jaren later. Voor 1902 waren er wel regels waaraan gebouwen moesten voldoen, maar een aparte vergunning voor elk pand was niet nodig. Van panden die voor dit jaar zijn gebouwd zijn meestal geen tekeningen van de bouw aanwezig.

Van panden die gebouwd zijn in Middelburg tussen circa 1902 en 1930 is de kans vrij groot dat je wel een vergunning kunt vinden, maar geen tekeningen. Dit is geen gevolg van de destijds gevolgde procedures. Uiteraard is het mogelijk dat in een pand na 1930 nog verbouwingen hebben plaatsgevonden waarvoor een bouwvergunning nodig was. Dan zijn er van deze verbouwing natuurlijk wel tekeningen te vinden. Houd er wel rekening mee dat dan mogelijk slechts een deel van het pand is ingetekend.

Het Zeeuws Archief heeft in zijn collecties de bouwtekeningen van alle kernen in de huidige gemeenten:

 • Middelburg tot en met 1991
  • Arnemuiden tot en met 1996
 • Veere tot en met 2010
 • Vlissingen
  • Oost- en West Souburg tot 1966
  • Ritthem tot 1966
 • Kapelle (inclusief de voormalige gemeenten Eversdijk, Schore en Wemeldinge) tot en met 1969
 • Schouwen-Duiveland tot en met 2007

Voor bouwvergunningen van na de hiervoor genoemde jaren kan je contact op met de desbetreffende gemeente.

Neem voor bouwvergunningen van panden in de gemeente Terneuzen altijd contact op met de gemeente Terneuzen zelf.

Voor bouwvergunningen van de plaats Vlissingen kunt u altijd terecht bij de gemeente Vlissingen.

Voor panden in gemeenten waarvan wij de archieven niet beheren kan je bij het betreffende gemeentearchief of gemeentehuis terecht. Op onze website kan je hier de contactgegevens vinden van alle gemeentearchieven in Zeeland.

Constructiegegevens en sonderingen

Voor sommige verbouwingen zijn bepaalde gegevens over een pand noodzakelijk. Bijvoorbeeld het palenplan, het vloerenplan, de kapconstructie enzovoorts. Vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw zijn dit soort constructiegegevens vaak bij de bouwvergunning gevoegd. Hierbij geldt: hoe recenter de bouwvergunning, hoe meer details er in opgenomen zijn.

Een vraag die vaak gesteld wordt is of de rioolaansluiting of de elektrische installatie op de tekeningen zijn aangegeven. Dit is vrijwel nooit het geval, aangezien deze gegevens niet nodig waren voor het afgeven van de bouwvergunning.

Sonderingsgegevens zijn van belang om te bepalen of er voor bepaalde, grotere bouwwerken extra maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld of er geheid moet worden. Deze gegevens zijn slechts sporadisch terug te vinden in de archieven. Sonderingsrapporten zijn er vooral van grotere bouwprojecten, zoals complexen van meerdere woningen in nieuwbouwwijken.

Let op: alleen een bouwkundige kan bepalen of een sonderingsrapport dat is gemaakt voor een hele wijk ook geldt voor de specifieke plaats waar gebouwd gaat worden!

Vindbaarheid tekeningen

Van de meeste panden is de bouwvergunning door onze medewerkers binnen een half uur te vinden. Afhankelijk van de leeftijd van het pand kan het wat langer of korter duren van een half uur. Voor panden die ouder zijn dan zo’n 30 jaar liggen de zaken soms iets ingewikkelder. Elke (voormalige) gemeente had zijn eigen ordeningssysteem. Veel van deze systemen zijn geordend op de datum waarop de vergunning is verleend, niet op adres. Die datum is soms lastig te achterhalen. In veel gevallen lukt dit onze medewerkers binnen een half uur, maar het kan voorkomen dat het opzoeken van de bouwtekeningen langer duurt, of zelfs niet op de dag van het bezoek aan de studiezaal lukt.

Andere aandachtspunten

Er zijn meer oorzaken dan de bovengenoemde waardoor een bouwtekening moeilijk te vinden is. Zo kan het zijn dat de betreffende straat vroeger anders heette, of dat de huisnummering één of meerdere keren is aangepast. Het kan ook zijn dat een complex van woningen aan verschillende straten in één keer is gebouwd of dat de straatnaam op het moment dat de vergunning werd verleend nog niet was vastgesteld. Of misschien is de straat tijdens een gemeentelijke herindeling overgegaan naar een andere gemeente.  In kleinere gemeenten bestonden vóór circa 1960 nog niet de huidige straatnamen en huisnummers. De huizen werden nog aangeduid met zogenaamde wijknummers. De bouwvergunningen zijn dan nog voorzien van dat wijknummer en maar zelden herleid naar de huidige adressen.

Inzien bouwvergunningen

Als je het dossier van een bouwvergunning wilt inzien, stuur dan een email naar info@zeeuwsarchief.nl. Vermeld in de email het adres, huisnummer en plaatsnaam en (indien bekend) het bouwjaar van het betreffende pand. Wij laten je dan weten of er een dossier aanwezig is en of je voor inzage naar de studiezaal moet komen of dat er al scans beschikbaar zijn die we via email kunnen sturen.

Inzage in bouwvergunningen in de studiezaal van het Zeeuws Archief in Middelburg of Schouwen-Duiveland is gratis.

Is dit het eerste bezoek aan de studiezaal neemt dan een geldig identiteitsbewijs mee. Bij de balie wordt u als bezoeker ingeschreven.

Het is mogelijk het vergunningsdossier te laten digitaliseren, zie voor de kosten de pagina Tarieven.

Overigens zijn de medewerkers van het Zeeuws Archief geen bouwkundigen, zij kunnen dus geen uitleg geven over bouwkundige zaken.

Meer informatie over bouwvergunningen bij: