Bevolkingsregistratie 1796-1811

Met de Bataafse Omwenteling in 1795 kwam een eind aan het bestuur over het gewest door de Staten van Zeeland. De volgende jaren werd de organisatie van de overheid ingrijpend veranderd. Nederland ontwikkelde zich tot een eenheidsstaat en de gewestelijke zelfstandigheid werd ingeperkt.

Bevolkingsregistratie in 1795-1813

De bevolkingsregistratie wijzigde ingrijpend in de Franse tijd in Nederland, ook wel de Bataafs-Franse tijd genoemd. Dit was de periode van 1795 tot 1813. Nederland was een vazalstaat van Frankrijk en vanaf 1810 een onderdeel van het Eerste Franse Keizerrijk. De Franse overheid was om verschillende redenen geïnteresseerd in de samenstelling van de bevolking en had verschillende instrumenten om die vast te leggen.

Voor de periode 1795-1813 zijn de volgende bronnen beschikbaar:

  • Provisionele burgerlijke stand
  • Registres Civiques
  • Volkstelling van 1795 in Zeeuws-Vlaanderen
  • Dienstplicht in de Franse Tijd
  • Staten van Inwoners uit 1811