Belastingen

Van oudsher financierde de overheid haar taken met behulp van gelden die door de burgers moesten worden opgebracht. Het innen van deze gelden, belastingen genoemd, leverde een omvangrijke administratie op.

In de belastingadministratie werden de namen van de belastingplichtigen vastgelegd zodat kon worden bijgehouden hoeveel iedereen moest betalen en of aan de financiële verplichting was voldaan. Een groot deel van deze papieren is bewaard gebleven. Deze bronnen geven inzicht in de vermogenspositie of het welstandsniveau van jouw voorouders.

Literatuur

  • J. van der Poel, Sijmen betaal! Belastingen toen en nu (Alphen aan den Rijn 1966)
  • A.C.J. de Vrankrijker, in: Geschiedenis van de belastingen (Bussum 1969)
  • Een zeer waardevolle gids voor praktisch onderzoek in fiscale bronnen is deel 10 uit de serie ‘Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis’, getiteld: Fiscale bronnen. Structuur en onderzoeksmogelijkheden, geschreven door N.J.P.M. Bos en R.C.J. van Maanen (Zutphen 1993). Behalve een historische beschrijving van de belastingstelsels tijdens de Republiek en de 19e eeuw wordt hierin concreet aangegeven welke mogelijkheden belastingbronnen geven voor historisch onderzoek, maar ook de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek.