Beeldbanken

Historisch beeldmateriaal van Zeeland is op veel websites te vinden. Foto’s, prentbriefkaarten, prenten, tekeningen, kaarten en affiches uit het bezit van steeds meer instellingen worden online aangeboden en in portals samengebracht.

Hierna volgt een kort overzicht van enkele grotere aanbieders van historisch beeldmateriaal over geheel Zeeland. Allereerst de websites van enkele instellingen die ook het originele materiaal in beheer hebben, daarna enkele koepelsites.

Zeeuwse organisaties

Beeldbank Zeeuws Archief

De Beeldbank van het Zeeuws Archief bevat historische beelden van geheel Zeeland. Voor wat betreft foto's ligt de nadruk vooral op ouder materiaal.

/onderzoek-het-zelf/archief/

Beeldbank ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

De Beeldbank van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland bevat historische beelden van geheel Zeeland. Voor wat betreft foto's ligt de nadruk vooral op nieuwer materiaal.

digitaal.dezb.nl

Beeldbank Gemeentearchief Vlissingen

Voor Vlissingen en omgeving is het naast Zeeuws Archief en ZB altijd van belang om ook de beeldbank van het Gemeentearchief Vlissingen te bekijken.

www.archieven.nl

Ook de andere gemeentearchieven in Zeeland bieden op hun website soms online beeldmateriaal aan. Zie voor een overzicht de pagina Gemeentearchieven.

Landelijke organisaties

Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevat vooral foto's van Zeeuwse monumenten, straten en bijzondere objecten.

beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Beeldbank Rijksmuseum

De Beeldbank van het Rijksmuseum - de Rijksstudio - bevat naast schilderijen ook veel prenten en ander gedrukt materiaal over Zeeland.

www.rijksmuseum.nl

Foto's Nationaal Archief

De website van het Nationaal Archief biedt toegang tot ruim één miljoen online foto's.

www.nationaalarchief.nl

Koepelsites

Zeeuwse Ankers

Via het erfgoedportaal Zeeuwse Ankers zijn zowel de collecties van enkele hiervoor vermelde Zeeuwse aanbieders als die van Zeeuwse musea en andere erfgoedorganisaties te doorzoeken. Ook een gedeelte van de beeldbank van het Zeeuws Archief is beschikbaar.

www.zeeuwseankers.nl

Europeana

Een nog grotere hoeveelheid beeldmateriaal vanuit vele Europese erfgoedorganisaties kan doorzocht worden via Europeana.

www.europeana.eu