Zeeuwen in de wereld

Over heel de wereld hebben Zeeuwen vanaf de 16e eeuw sporen achtergelaten, onder ander in Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.

Duizenden en duizenden schepen vertrokken uit Zeeuwse havens naar verre bestemmingen. Zeeland telde talrijke compagnieën en handelshuizen, waaronder grote bedrijven als de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).

Zeeuwen hebben overzee kolonies, nederzettingen, steden of leefgemeenschappen gesticht, onder andere in Zuid-Afrika, Suriname, Noord-Amerika en Brazilië. In de 19e en 20e eeuw trokken veel Zeeuwen naar het Noord-Amerikaanse continent.