Het water loopt Walcheren uit!

“Het water loopt Walcheren uit!”. Met dit nieuws opent Den Doolaard zijn radioreportage voor Radio Oranje van 1 november 1945. De droogmaking van Walcheren ging een nieuw fase in.

“Het water loopt Walcheren uit!”.  Met deze woorden begon A. den Doolaard zijn uitzending voor Radio Oranje van 1 november 1945. Het spuien zou om 03:00 uur ’s nachts beginnen. “Dan zal de sluiswachter in Veere de sluisdeuren opendraaien, en de watermassa’s die Walcheren 13 maanden lang bedolven hielden, zullen beginnen zich naar buiten te storten, in de Schelde, in zee.” Om het water af te voeren was een doorlaat gemaakt in het Kanaal door Walcheren, ter hoogte van Kleverskerke, tussen Veere en Arnemuiden.

“Walcheren zal leeg lopen in enige weken tijd; reeds komen de wegen boven, en de soppige ziltige grond, smerig, vaal en bruin. De huismuren zijn donker van de mossels, de bomen groen van de algen en in de huizen stikt het muf en goor.”

Volgens Den Doolaard werkten in het najaar van 1945 circa 3500 mensen aan de droogmaking van Walcheren, die overigens volgens hem niet zou zijn geslaagd zonder de hulp van de Britten. In zijn radioverslag van 1 november feliciteerde Den Doolaard de hoofdingenieur en al zijn medewerkers; ingenieurs en technici, uitvoerders, zinkbazen en stortbazen, dijkwerkers, kapiteins en de mannen van alle kranen en zuigers en molens.

Tegelijkertijd wees de verslaggever zijn luisteraars erop dat het werk nog niet klaar was, en de natuur niet onderschat mocht worden. De komende tijd zou niet gemakkelijk worden en daarom riep hij zijn publiek op om de mannen die ’s avonds in de kantines zitten “damspelen en schaakspelen en halma en sjoelbakken en goede boeken” te sturen.

De arbeiders waren behalve uit Zeeland afkomstig uit een groot deel van Nederland; Brabant, Sliedrecht, Werkendam en het midden en noorden van het land. Zij werden grotendeels ondergebracht in barakkenkampen.

Het materieel dat hun ter beschikking stond in het najaar van 1945 bestond uit: 12 grote zandzuigers (grond- en bakkenzuigers), 2 baggermolens, 88 sleep- en motorboten, 135 bakken en dekschuiten, 4 keileemkranen, 15 kleine kranen, 38 draglines, 80 auto’s en verder allerlei spoorwegmaterieel.

Radio Oranje in het archief

Radio Oranje in het archief van de Dienst Droogmaking Walcheren, inv.nr 272

Voor Radio Oranje deed verslaggever en schrijver A. den Doolaard verslag van de droogmaking van Walcheren. In het archief van de Dienst Droogmaking Walcheren zijn radioverslagen voor Radio Oranje bewaard gebleven. Lees ook de verslagen met de boodschappen: