Verenigd in porselein

Soms is familiegeschiedenis af te lezen aan serviesgoed.

Chinees porselein was zeer gewild in Europa en miljoenen stuks werden geïmporteerd. Een echt statussymbool was een servies voorzien van het familiewapen. Soms werden de beide familiewapens van een echtpaar verenigd weergegeven in een alliantiewapen. Dit ‘Chine-de-commande’, porselein op bestelling, bestaat sinds het einde van de zeventiende eeuw.

Spoelkom van porselein, diam. 28.5 cm, hoogte 12.5 cm, ca 1789. Zeeuws Archief, Stadhuiscollectie Veere, inv.nr GVR 183.

In de stadhuiscollectie van Veere bevindt zich een goed voorbeeld van Chine-de-commande, een kom met familiewapens en het jaartal 1789. Het gaat om een zogenaamde spoelkom uit een theeservies. De spoelkom diende om het theekopje te wassen voordat het nog eens werd ingeschonken.

Onder de wapens op de kom staan de namen van het echtpaar N. Bollaert en A.M. Callenfels. Nathan Bollaert was lid van het Middelburgse boekdrukkersgilde en Alida Maria Callenfels was een dochter van de uitgever van de Middelburgsche Courant. Nathan en Alida trouwden 11 juli 1765. Het zilveren jubileum was dus pas in 1790. Toch is op de kom 1789 weergegeven. Een foutje in de bestelling?