Zeeuwse kerken in Beeldbank

Een verzameling van enkele duizenden afbeeldingen van Nederlandse Hervormde kerkgebouwen in Zeeland is vanaf 10 augustus 2016 online raadpleegbaar. Het gaat om de verzameling van S.J. de Groot.

S.J. de Groot had als hobby het verzamelen van afbeeldingen van Nederlandse Hervormde kerkgebouwen in Zeeland. Meer dan 2.800 foto’s, prentbriefkaarten en knipsels plakte hij in 19 schetsboeken, van in totaal 111 plaatsen, van Aagtekerke tot en met Zuidzande. De documentaire verzameling geeft een goed beeld van de belangrijkste kerkgebouwen in de provincie, in de tijd dat deze nog eigendom waren van de toenmalige Nederlandse Hervormde gemeenten, niet allen de buitenkant, maar ook de interieurs.

In 1997 verwierf het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen de verzameling.

Het Zeeuws Archief heeft de schetsboeken opgenomen in de historisch-topografische atlas van het genootschap, de Zelandia Illustrata (Aanwinsten ZI nummers 123-141).

De afgelopen maanden zijn de afbeeldingen gescand en beschreven. Vanaf 10 augustus 2016 is de verzameling van S.J. de Groot te raadplegen via de websites van het Zeeuws Archief en Archieven.nl.

Bekijk hier de verzameling van S.J. de Groot

www.archieven.nl