oud schrift

Zeeuws Archief te zien in Hier zijn de Van Rossems

Op zaterdag 28 mei zijn stukken van het Zeeuws Archief te zien in het televisieprogramma ‘Hier zijn de Van Rossems’ (NTR). Vincent, Sis en Maarten van Rossem bezoeken onder meer het Stadhuismuseum in Zierikzee. Sis van Rossem vertelt over een vonnis uit het archief van de stad Zierikzee, waarbij een vrouw veroordeeld wordt tot het dragen van schandstenen.

De broers en zus Van Rossem bezochten Zierikzee in april. De stad heeft een rijke geschiedenis, van zowel honderden jaren geleden als van recenter datum. De Van Rossems gingen langs de Dikke Toren en de Zeelandbrug, maar deden ook het Stadhuismuseum aan. Het bezoek aan Zierikzee bleek overigens het laatste tripje als broers en zus te zijn geweest, vanwege het plotselinge overlijden van Mary (Sis) van Rossem op 4 mei jl. De aflevering wordt daarom vervroegd uitgezonden.

 • Van Rossems bij de schandstenen in het Stadhuismuseum in Zierikzee.

  De Van Rossems in het Stadhuismuseum. Foto: Ilja Mostert.

  oud schrift
  Bladzijde uit de Waarheidsboeken van Zierikzee. Rechts is het delict en het vonnis te lezen.

  Schandstenen dragen

  In de uitzending wordt een vonnis besproken uit de Waarheidsboeken uit het archief van de stad Zierikzee, waarbij een vrouw veroordeeld wordt tot het dragen van schandstenen. De schandstenen liggen nog altijd in het Stadhuismuseum in Zierikzee en ook het vonnis zelf is bewaard gebleven in de depots van het Zeeuws Archief. Voor wie het laatmiddeleeuwse handschrift niet kan lezen, is hieronder een transcriptie toegevoegd.
  Hier zijn de Van Rossems (NTR), 28 mei 2022, 20.40 uur op NPO 2.

  Dat Arent Symonsdochter tot diverse stonden heer Rasen, haren bruedere, binnen synen huse veel leelicke onloflicke worden ghegeven heeft ende alsoe die ghebuerte ende die minderbroederen dicwijl in rure ghebracht ende ghestoert heeft. Sententie den heere 5 £ ende dat sij sondaghe naestcomende anvaerde sal die steenen die voir die stad huis hanghen ende draghen die an haren hals over die Gastbrucge voer die processie of ter plaetse daer die processie gaen sal, ende bringe se weder an dat maetvelt voer die stadt huis of, indien sij dat niet en dede, soe blijft sij binne denselven daghe ghehouwen te rumen port ende portambocht ter tijt tue dat sy dat gedaen sal hebben, ende dat op een stick van haer tonghe.

  — Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), inv.nr.3846, scan 141
  oud schrift

  Duik in de Waarheidsboeken

  Bekijk meer vonnissen uit de vijftiende-eeuwse Waarheidsboeken van Zierikzee.

  hdl.handle.net