Serie over nieuw openbaargemaakte archieven van start

Het Zeeuws Archief is van start gegaan met Nieuw Openbaar, een serie over archieven die recent openbaar gemaakt zijn. Elk kwartaal verschijnen er een video en een blog, waarin archivarissen laten zien hoe je onderzoek doet in archieven waarvan de openbaarheidstermijn is verstreken. Zo kun je zelf ook op onderzoek uit.

In de eerste aflevering staan de Zeeuwse burgemeesters in de Tweede Wereldoorlog centraal. Nieuw openbaar gemaakt archief geeft meer informatie over de keuzes die ze moesten maken tussen burger en bezetter. Wat is er te vinden in deze stukken? Archivaris Ad Tramper gaat op zoek. Je vindt de blog hier.

Met het starten van de serie Nieuw Openbaar wil het Zeeuws Archief aandacht schenken aan archieven die recent voor iedereen in te zien zijn. De archieven kunnen nieuwe informatie bevatten voor verder onderzoek, informatie die tot voor kort niet openbaar was. We laten zien wat er allemaal te vinden is en geven je in de video en de blog handvatten om op zoek te gaan.

Nieuw openbaar?

Archieven kunnen soms voor een periode beperkt worden in de openbaarheid. Het openbaar maken wordt dan uitgesteld, bijvoorbeeld omdat er vertrouwelijke of privacygevoelige informatie in de stukken te vinden is. Uiteindelijk worden alle archieven openbaar.

Bekijk de eerste aflevering

In de eerste aflevering van Nieuw Openbaar vertelt archivaris Ad Tramper meer over de zuivering van burgemeesters, na de Tweede Wereldoorlog.

/blog/nieuw-openbaar-1/