Zeekaart van de zuidelijke Atlantische Oceaan

Het Zeeuws Archief heeft in 2013 dankzij de Vrienden van het Zeeuws Archief een zeekaart van de zuidelijke Atlantische Oceaan verworven.

Het gaat om de ‘Nieuwe wassende graadige paskaart van de kust van Guinea en Brasilia, strekkende van Cap Verde tot de Cap de Bon-Esperance en verders van Rio de Berbice tot Rio de la Plata’. De kaart is uitgegeven ’te Amsterdam by Joannes van Keulen, boek en zeekaartverkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Lootsman.’

Zeekaart van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Ets en gravure, eerste staat (met de opdracht aan Abraham Anias), ca 1728, 58.5×98.5 cm. Uitgever: Johannes II van Keulen (1704-1755) te Amsterdam. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, inv.nr 636.

De zeekaart toont de kusten van Zuid-Amerika en Afrika en de route die VOC-schepen dienden te volgen naar Oost-Indië. De zeekaart heeft een uitzonderlijk groot formaat, bijna 60 × 100 cm. De kaart werd los verkocht én verscheen af en toe, vanaf 1728, in de zeeatlas ‘Zee-Fakkel’.

Bijzonder is dat de in Amsterdam uitgegeven kaart is opgedragen aan de Zeeuwse kaartenmaker Abraham Anias.

Aan den heer Abraham Anias werd deeze caart tot een teeken van agting opgedragen door zyn onderdanige dienaar Joannes van Keulen.

Abraham Anias (1694-1750) was de stiefzoon van de Middelburgse kaartenmaker Johan Roggeveen (1659-1729). Anias volgde een opleiding tot kaartenmaker en zette de zaak van zijn stiefvader na diens overlijden verder. Anias was kaartenmaker voor de VOC en ijkmeester voor de WIC, kamer Zeeland. Hij had een winkel in de Langeviele te Middelburg.

  • Zeekaart van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Ets en gravure, eerste staat (met de opdracht aan Abraham Anias), ca 1728, 58.5×98.5 cm. Uitgever: Johannes II van Keulen (1704-1755) te Amsterdam. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, inv.nr 636.

  • Zeekaart van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Ets en gravure, eerste staat (met de opdracht aan Abraham Anias), ca 1728, 58.5×98.5 cm. Uitgever: Johannes II van Keulen (1704-1755) te Amsterdam. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, inv.nr 636.

  • Zeekaart van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Ets en gravure, eerste staat (met de opdracht aan Abraham Anias), ca 1728, 58.5×98.5 cm. Uitgever: Johannes II van Keulen (1704-1755) te Amsterdam. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, inv.nr 636.

  • Zeekaart van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Ets en gravure, eerste staat (met de opdracht aan Abraham Anias), ca 1728, 58.5×98.5 cm. Uitgever: Johannes II van Keulen (1704-1755) te Amsterdam. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, inv.nr 636.

    Verzameling Beeld en Geluid

    De zeekaart van de zuidelijke Atlantische Oceaan is onder inventarisnummer 636 opgenomen in de Verzameling Beeld en Geluid. Raadpleeg de inventaris van de verzameling.

    www.zeeuwsarchief.nl