De kuststreek van Afrika is verdeeld in gekleurde vlakken, waarin is aangegeven welke handel in dit gebied gebeurt. Voor de kust zijn met een ankertje ankerplaatsen afgebeeld.

Zeekaart van de kust van Guinea

Het Zeeuws Archief heeft in 2011 dankzij de Vrienden van het Zeeuws Archief een zeekaart van de kust van Guinea verworven.

Zeekaart van de kust van Guinea en de Goudkust van Afrika, ca 1695. Ets en gravure, oud gekleurd en met goud gehoogd, 51.5×58.7 cm, editie van ca 1695. Uitgegeven door Joannes van Keulen (1654-1715) te Amsterdam.

De kuststreek van Afrika is verdeeld in gekleurde vlakken, waarin is aangegeven welke handel in dit gebied gebeurt. Voor de kust zijn met een ankertje ankerplaatsen afgebeeld.
Zeekaart van de kust van Guinea, ca 1695. Zeeuws Archief, Verzameling Beeld en Geluid, inv.nr 592

Handelsmaatschappijen zoals de West-Indische Compagnie (WIC) en de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) ruilden aan de kust van Afrika goederen tegen tot slaaf gemaakte Afrikanen. Vaak waren de Afrikanen diep in het binnenland gevangen genomen. Op de bovenstaande kaart zijn in kleur verschillende gebieden aangegeven met hun bijzonderheden zoals ryck in slaaven.

detail van kaart van de goudkust
detail van kaart van de goudkust

Verzameling Beeld en Geluid

De zeekaart van de kust van Guinea is onder inventarisnummer 592 opgenomen in de Verzameling Beeld en Geluid. Bekijk de inventaris van de verzameling.

hdl.handle.net