Scans van en over Zeeuws-Vlaanderen

Mede dankzij een bijdrage van de Vrienden van het Zeeuws Archief is in de studiezaal van het Zeeuws Archief een collectie bronnen te bekijken van en over Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om archieven die bewaard worden in de rijksarchieven te Brussel, Rijsel en Kortrijk, uit de periode 1390-1648.

Dat zijn 7396 beschreven archiefstukken, bestaande uit 182.770 bestanden. De scans zijn in de studiezalen van het Zeeuws Archief in Middelburg en Terneuzen te bekijken. Het initiatief om deze collectie samen te stellen en de uitvoering daarvan komt van historicus Adri de Kraker en zijn werkgroep. Jarenlang zijn zij de vele archiefdiensten langs geweest, waar materiaal van en over Zeeuws-Vlaanderen te vinden was. Daarvan zijn pagina voor pagina foto’s genomen en de stukken zijn beschreven.

Graafschap Vlaanderen, Ortelius 1592
Graafschap Vlaanderen, Ortelius 1592

Het is bijzonder dat het Zeeuws Archief deze collectie ter beschikking stelt. De originelen worden immers elders bewaard en beheerd (en om die reden zijn de scans (voorlopig) thuis niet in te zien). Toch is het zodanig interessant materiaal over de vroege geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen dat ervoor gekozen is om het in onze studiezalen voor onderzoekers beschikbaar te stellen. Bovendien zijn de originelen moeilijk bereikbaar.

Het zijn wel echt stukken voor de doorgewinterde onderzoeker. Aangezien het over Middeleeuwse en vroeg moderne geschiedenis gaat, zijn de teksten geschreven in een oud handschrift. Dat kan in oud-Nederlands, -Frans of -Latijn zijn.

Algemene karakterisering:

  • Periode 13e eeuw-1648
  • Algemene inleiding en enkele specifieke inleidingen
  • Bibliografie
  • Bij specifieke delen wordt achtergrond en belang toegelicht
  • Gaat over heel het huidige Zeeuws Vlaanderen en soms aangrenzende gebieden
  • Met name veel rekeningen en bijlagen bij de rekeningen

Zowel in 2022 als in 2023 is een deel van deze scans aangekocht en gekoppeld aan het collectiebeheerssysteem van het Zeeuws Archief.

Graafschap Vlaanderen, Ortelius 1592

Gids Bronnen van en over Zeeuws-Vlaanderen

Raadpleeg de Gids Bronnen van en over Zeeuws-Vlaanderen bewaard in de rijksarchieven te Brussel, Rijsel en Kortrijk, 1390-1648. Inventarisnummer 6900

www.zeeuwsarchief.nl