Charters Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg

Het Zeeuws Archief heeft in 2001 dankzij de Vrienden van het Zeeuws Archief 20 middeleeuwse charters van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg verworven.

Eén van deze aanwinsten is het hieronder afgebeelde charter. Hierin is vastgelegd dat Willem Laijkin, poorter van Middelburg, in 1298 verkoper is van een zeker tiendrecht te Zoelekerke op Noord-Beveland. De koper is de norbertijner Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg.

Archiefstuk van perkamenten waaronder een groot zegel van rode was hangt.
Zeeuws Archief, Achief Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, regestnummer 99.

Onder het charter hangt het zegel van de stad Middelburg, die optrad als ‘notaris’. Met dit charter kreeg de abdij destijds een authentiek eigendomsbewijs in handen.

  • Zeeuws Archief, Achief Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, regestnummer 99.

  • Zeeuws Archief, Achief Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, regestnummer 99.

    Charter in Archief OLV Abdij te Middelburg

    Bekijk de vermelding van het charter van de verkoop door Willem Laijkin in de regestenlijst van het Archief Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg.

    www.zeeuwsarchief.nl