Archief Vereniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting

Het Zeeuws Archief heeft in 2008 dankzij de Vrienden van het Zeeuws Archief het archief van de Vereniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting verworven.

‘Uitoefening van de dienst der christelijke barmhartigheid door daartoe gevormde diakonessen, voornamelijk aan kranken en armen in hunne woningen en de opleiding tot het diakonessenambt’. Dat was het doel van de in 1900 opgerichte Vereniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting te Middelburg.

Het verworven archief bestrijkt de jaren vanaf de oprichting tot aan de Tweede Wereldoorlog. Niet alle archiefstukken uit deze jaren zijn aanwezig, een deel van het archief ging in de oorlog in vlammen op. Het naoorlogse archief werd al eerder, in 1997, door de laatste voorzitter geschonken.

Met deze schenking van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief werd een hiaat in het archief gevuld.

Archief Vereniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting

Raadpleeg de archiefinventaris online

www.zeeuwsarchief.nl