Archief Vereeniging De Middelburgsche Burgerwacht

Het Zeeuws Archief heeft in 2008 dankzij de Vrienden van het Zeeuws Archief het archief van de Vereeniging de Middelburgsche Burgerwacht verworven.

De dreiging van een revolutie zoals in Rusland in 1917 was de aanleiding voor de oprichting van vrijwilligersmilities in Nederland. Deze burgerwachten dienden de samenleving te beschermen door bij bedreiging van de veiligheid, indien gewenst, het wettig gezag terzijde te staan. De Vereeniging De Middelburgsche Burgerwacht werd in 1919 opgericht.

In 1937 bestond de Middelburgse burgerwacht uit vier vendels van maximaal honderd mannen. In 1939 traden de leden van ‘De Middelburgsche Burgerwacht’ op als Hulppolitie van de Luchtbeschermingsdienst Middelburg. Op last van de bezetter werd de burgerwacht in juli 1940 opgeheven.

Archief Vereeniging De Middelburgsche Burgerwacht

Raadpleeg de inventaris van het Archief Vereeniging De Middelburgsche Burgerwacht.

www.zeeuwsarchief.nl