Vondsten uit Zeeuws Archief gaan het land door

Jan-Willem Besuijen is vrijwilliger bij het Zeeuws Archief en heeft een paar mooie vondsten gedaan. Met één van deze vondsten heeft hij zelfs de krant gehaald. De Stentor (van Gelderland) berichtte over de brief.

Bedelbrieven

Jan-Willem stuitte onlangs bij onderzoek van de ingekomen stukken in het archief van de Admiraliteit van Zeeland op een aantal bedelbrieven. Hij kwam ze tegen toen hij een stapel bijlagen doornam.

Eerst een brief van de kerkelijke gemeente Terheijden uit 1616, met daarin een verzoek om een som geld om het kerkgebouw te kunnen herbouwen, dat door de oorlog ‘gedestrueert ende vervallen’ was. Hij heeft de heemkundige kring en de protestantse gemeente aldaar ingelicht over de vondst. En omdat Jan-Willem goed is in transcriberen heeft hij hen maar meteen een transcriptie meegestuurd. Jan-Willem: “Het is toch echt een mooie brief, hij lag tussen staaapels papieren, de acquitten, dat zijn de bijlagen bij de rekeningen.” De ontvangers zijn er erg blij mee lieten ze weten in een bedankmail aan Jan-Willem.

Lochem

Daarna ontving het historisch genootschap in Lochem een bericht van Jan-Willem. En daar waren ze werkelijk dolenthousiast.

Jan-Willem vond in dit geval een brief uit november 1615 die is geschreven door Stoffer van Middachten en Joachim Duijmen, vooraanstaande Lochemse burgers, die zitting hadden in de kerkenraad, en als diakenen over de financiën gingen. Zij vragen geldelijke ondersteuning voor de herbouw van de stad Lochem die als gevolg van een ‘onblusselijcken brant’ een half jaar eerder op twee huizen na geheel verwoest werd.

Beide bedelbrieven bevinden zich in het archief van de Rekenkamer van Zeeland. Rekenkamer C, toegang 508, inv. nummer 6494.

Rekenkamer van Zeeland

hdl.handle.net

De vondst in het nieuws

Met de transcriptie en toelichting van Jan-Willem maakte het historisch genootschap een mooi artikel voor hun nieuwsbrief over de zogenoemde bedelbrief. Lees hier het artikel.

Hierop kwamen veel enthousiaste reacties en de regionale krant De Stentor wilde er ook graag aandacht aan besteden. Nu wordt Jan-Willem in de krant niet bij naam genoemd, maar wij weten natuurlijk wel beter. Lees hier.

Paul Roodbol, secretaris Historisch Genootschap Lochem: ,,We kregen een mailtje over de ontdekking van de brief. Een vrijwilliger van het Zeeuws Archief kwam de brief tegen onder de ingekomen stukken bij de Admiraliteit van Zeeland. Dat was geweldig nieuws natuurlijk.”

  • Jan-Willem Besuijen met zijn vondst, het verzoekschrift aan de Zeeuwse Admiraliteit.

  • De Lochemse bedelbrief op de stapel met acquitten.

    De ontdekking van Jan-Willem heeft het historisch genootschap getriggerd om verder te speuren.

    “We gaan op zoek naar meer. We hebben inmiddels na wat speurwerk kunnen achterhalen welke gewesten rond 1615 geld hebben geschonken aan Lochem voor de wederopbouw na de brand.

    We gaan de stads- en regio-archieven uit die delen van Nederland benaderen en digitaal doorzoeken. Hopelijk wordt het een boeiende speurtocht die nog meer bedelbrieven oplevert.’’

    Jan-Willem gaat ook nog even verder met speuren. Eigenlijk was hij namelijk bezig met een zoektocht naar meer informatie over een Zeeuwse kapitein. Maar inmiddels is de zoektocht verlegd naar meer bedelbrieven. “Ik weet er nog wel een paar, dus ik ga nog even door.”