Vlissings gemeentearchief naar Zeeuws Archief

Het Gemeentearchief van Vlissingen wordt ondergebracht bij het Zeeuws Archief. Dat heeft de gemeenteraad Vlissingen besloten tijdens de raadsvergadering van 12 september 2019. Door deze beslissing is het beheer en de toegankelijkheid van de Vlissingse archieven voor de toekomst veilig gesteld. Daarnaast behouden de medewerkers hun baan.

Uitsnede van: Gezicht op de stad Vlissingen van de zeezijde met op de voorgrond saluerende schepen, 1655.
Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata II nr 1150.

 

De gemeente Vlissingen heeft deze beslissing goed voorbereid. Een werkgroep heeft afgelopen jaar diverse opties voor de toekomst van de archiefdienst onderzocht. Het onderbrengen bij het Zeeuws Archief genoot uiteindelijk de voorkeur. Het Zeeuws Archief heeft ruim 100 jaar ervaring in het beheren en toegankelijk maken en houden van informatie en loopt sinds het digitale tijdperk vooraan in het duurzaam digitaal archiveren. Naast de Rijksarchieven van Zeeland en de archieven van de Provincie Zeeland en het Waterschap beheert het Zeeuws Archief ook de gemeentearchieven van de Middelburg, Veere, Kapelle en Terneuzen en zijn stappen gezet voor een samenwerking met het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland

Papieren historie van de stad blijft leven

Artikel uit de Provinciale Zeeuwse Courant van 18-09-2019 met interview met stadsarchivaris Ad Tramper.

www.pzc.nl