Samenwerken aan ontwikkeling exportfunctie zaaksysteem

In mei organiseerde het Zeeuws Archief weer een bijeenkomst met en voor partners die zijn aangesloten bij het e-Depot, om kennis te delen en om van elkaar te leren.

In deze bijeenkomst stond het werken met Zaaksysteem.nl van leverancier Xxllnc (spreek uit Excellence) centraal. Specifieke aandacht ging uit naar het exporteren van archief (digital born) uit het systeem. Er waren collega’s aanwezig van de Provincie Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Terneuzen en de gemeente Tholen, die allen met dit systeem werken.

Uitgangspunten voor verdere ontwikkeling

Naast een toets op werkbaarheid en volledigheid, zijn in tests met het Zeeuws Archief de exports ook getoetst op geschiktheid voor opname (ingest) in een e-Depot. De gemeente Schouwen-Duiveland is het verst met inrichting en gebruik van de laatst opgeleverde versie van de exportfunctie.

De ervaringen van deze bijeenkomst zijn gedeeld met de ontwikkelaar van Xxllnc, die deze middag ook aanwezig was. Samen met deze leverancier wordt de ontwikkeling van een goede en volledige exportfunctie voor het zaaksysteem verder opgepakt. Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten naar voren gebracht; het ontwikkelen van een zo generiek mogelijke exportfunctie waarbij de gebruiker zelf kan bepalen welke informatie wordt meegenomen in de export en daarnaast het zoeken van aansluiting op de standaarden TopX en MDTO.

Vervolg

Deze bijeenkomst krijgt half juli een vervolg. Door op deze wijze samen op te trekken wordt de ontwikkeling gezamenlijk opgepakt en kan Xxllnc de exportfunctie verder door ontwikkelen met ervaringen uit de praktijk. Door dit initiatief worden waardevolle ervaringen gedeeld op weg naar een exportfunctie die in de niet al te verre toekomst exports oplevert die één op één zijn op te nemen in het Zeeuws e-Depot!

Heb je vragen over dit artikel of over het e-depot? Stuur dan een mail aan e-depot@zeeuwsarchief.nl.

Metagegevens duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken.

www.nationaalarchief.nl