Zeilschepen van de Middelburgse Commercie Compagnie

Reflectievideo toegevoegd aan expositie Ooggetuigen van de slavenhandel

De expositie Ooggetuigen van de slavenhandel is uitgebreid met een reflectievideo. In de film reflecteren vier personen op de tentoonstelling aan de hand van een zelf meegebracht voorwerp. De reflecties verbinden zo heden, verleden en toekomst met elkaar.

De tentoonstelling was al sinds 2022 geopend voor publiek. Met de video voegt het Zeeuws Archief een verdiepend element toe. De reflecties tonen een persoonlijke ontwikkeling van Nelleke, Siegfried, Bert en Angélique. Daarmee laten ze zien wat het belang van archieven is bij het doen van onderzoek naar het gezamenlijke verleden om het heden beter te kunnen begrijpen en vanuit dat begrip met elkaar in gesprek te gaan over een gezamenlijke toekomst.

De expositie Ooggetuigen van de slavenhandel is nog te zien tot en met december 2024 in het Zeeuws Archief in Middelburg.

beeld van de expositie.

Bezoek de expositie

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) verscheepte in de achttiende eeuw ruim 31.000 mensen tussen West-Afrika en West-Indië. Ongeveer 27.000 slaafgemaakten overleefden de overtocht, 4.000 mensen overleefden de reis dus niet. Hoe ging het er aan toe tijdens zo’n reis? Deze expositie vertelt het verhaal door de ogen van de mensen die er zelf bij waren.

/agenda/expositie-ooggetuigen-van-de-slavenhandel/