Presentatie inventarisatie oud archief van Veere

Aan de inventarisatie van het oud archief van Veere is vanaf 1748 door een groot aantal klerken, secretarissen en archivarissen gewerkt. Het Zeeuws Archief presenteert vandaag, 26 februari 2018, de beschrijvingen van duizenden Veerse archiefstukken online. Zo wordt voor een groot publiek het onderzoek naar de geschiedenis van Veere makkelijker gemaakt.

Directeur Hannie Kool-Blokland overhandigde de inventaris in gedrukte vorm aan René Molenaar, wethouder van de gemeente Veere.

Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, heeft vanmiddag de inventaris in gedrukte vorm overhandigd aan René Molenaar, wethouder van de gemeente Veere.

Bekijk de inventaris van het Archief Stad Veere, 1340-1815

In dit vijf eeuwen omvattende archief bevinden zich registers met namen als ‘Het Rood Costuumboek’ en ‘Het Zwart Register’ waarin de privileges van de Veerenaren werden opgeschreven.

Het vroegste originele stuk dateert uit 1349 en gaat over de kosten die Veerenaren maakten voor verdedigingswerken. De laatste beschreven stukken zijn uit 1815.

‘Groot privilege’, akte houdende verlening van gunsten door prins Willem van Oranje aan de stad Veere, 11 maart 1574. Perkament met zegel. Zeeuws Archief, Archief Stad Veere, inv.nr 2071.

Ontelbare notulen, brieven, oorkonden en charters zijn de schriftelijke neerslag van het leven in een Zeeuwse stad vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Het zijn bronnen voor historisch onderzoek naar een groot aantal onderwerpen: van armenzorg tot zeevaart, van vestingbouw tot visserij, van Schotland tot Zuid-Amerika.